Course code MVI381

MVI381 Aktuelle problemstillinger i kjøttproduksjon

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Simon Gustafson Bruerberg, Ellen Skuterud
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Oddetallsår.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
10
Undervises i periode:
Undervisning og vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2005-2006
Fortrinnsrett: M-MAT / M-MATVIT
Emnets innhold:

Kurset vil bli revidert i 2021 og gis kun ved ressurser.  Om du er interessert i kurset, ta kontakt med  studieveileder.

Emnet er bygget opp av fleksible temaer som vil variere fra år til år.

Eksempler på hva som vil være relevant er: 

  • Bærekraftig kjøttproduksjon
  • Utnyttelse av hele dyret
  • Produksjon av kjøttanaloger fra planteresursser
  • In vitro produksjon av kjøttanaloger
  • Kjøtt og helse
Læringsutbytte:

Kunnskaper:

  • Studentene skal opparbeide seg en teoretisk og analytisk forståelse av hvilken posisjon kjøtt har / bør ha i antropogene tider samt kunne vurdere hvilke alternativer som foreligger.
  • Studentene skal erverve kunnskap relevante for dagens utfordringer i anvendt og grunnleggende kjøttvitenskap og for verdikjeden kjøtt.

Ferdigheter:

  • Studentene skal lære hvordan man lærer og forbereder teknisk og vitenskapelig informasjon, både muntlig og skriftlig.

Generell kompetanse:

  • Det er et mål at studentene skal lære seg å tenke kritisk samt løse komplekse tverrvitenskapelige utfordringer. Det er et tilleggsmål at studentene skal lære å tolke aktuell forskningslitteratur.
Læringsaktiviteter:

Forelesninger.

Prosjektoppgaver (litteraturvurdering av utvalgte temaer).

Læringsstøtte:
Canvas.
Pensum:
Vitenskaplige artikler og bokkapitler
Forutsatte forkunnskaper:

Råvarekunnskap tilsvarende MVI274.

Anbefalte forkunnskaper:
Bachelorgrad i matvitenskap, husdyrvitenskap, bioteknologi eller ernæring. 
Vurderingsordning:
Avsluttende hjemmeeksamen teller 100 %.
Sensor:
 Ekstern sensor vurderer vurderingsopplegg og sensorveiledning.
Normert arbeidsmengde:
Totalt 250 timer.
Opptakskrav:
Realfag.
Undervisningstid:
4 forelesningstimer pr. uke.
Eksamensdetaljer: Hjemmeeksamen: A - E / Ikke bestått