Course code MVI381

MVI381 Aktuelle problemstillinger i kjøttproduksjon

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Bjørg Tordis Egelandsdal
Medvirkende: Andreas Kaasi
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Oddetallsår.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
10
Undervises i periode:
Undervisning og vurdering i høstparalellen.
Første gang: Studieår 2005-2006
Fortrinnsrett: M-MAT
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet er bygget opp av fleksible temaer som vil variere fra år til år.

Kurset vil bli revidert i 2021. Om du er interessert i kurset, ta kontakt med lærer(e) evt. studieveileder.

Eksempler på hva som vil være relevant er: 

  • Bærekraftig kjøttproduksjon
  • Utnyttelse av hele dyret
  • Produksjon av kjøttanaloger fra planteresursser
  • In vitro produksjon av kjøttanaloger
  • Kjøtt og helse
Læringsutbytte:

Kunnskaper:

  • Studentene skal opparbeide seg en teoretisk og analytisk forståelse av hvilken posisjon kjøtt har / bør ha i antropogene tider samt kunne vurdere hvilke alternativer som foreligger.
  • Studentene skal erverve kunnskap relevante for dagens utfordringer i anvendt og grunnleggende kjøttvitenskap og for verdikjeden kjøtt.

Ferdigheter:

  • Studentene skal lære hvordan man lærer og forbereder teknisk og vitenskapelig informasjon, både muntlig og skriftlig.

Generell kompetanse:

  • Det er et mål at studentene skal lære seg å tenke kritisk samt løse komplekse tverrvitenskapelige utfordringer. Det er et tilleggsmål at studentene skal lære å tolke aktuell forskningslitteratur.
Læringsaktiviteter:

Forelesninger.

Prosjektoppgaver (litteraturvurdering av utvalgte temaer).

Læringsstøtte:

Canvas.

Det avtales bestemte kontortidspunkter med studentene ved semesterets begynnelse, forøvrig brukes e-post: bjorg.egelandsdal@nmbu.no

Pensum:
Vitenskaplige artikler og bokkapitler
Forutsatte forkunnskaper:
Råvarekunnskap tilsvarende MVI274, KJB200 eller tilsvarende og KJB210 eller tilsvarende, KJB200 eller tilsvarende. 
Anbefalte forkunnskaper:
Bachelorgrad i matvitenskap, husdyrvitenskap, bioteknologi eller ernæring. 
Obligatorisk aktivitet:
Prosjektoppgaver: Teoretisk oppgave basert på litteratur.
Vurderingsordning:
Prosjektoppgave knyttet  til faglig tema teller 80 % (antatt  35 - 40 sider). Prosjektoppgave knyttet til kursevaluering teller 20 %.  Muntlig eksamen, Alle deler må bestås. 
Sensor:
 Ekstern sensur ved evaluering av skriftlige rapporter og  muntlig fremføring.
Normert arbeidsmengde:
Totalt 300 timer.
Opptakskrav:
Realfag.
Overlapp:
Se 2021 emnekatalogen
Undervisningstid:
Informasjon kommer i 2021-katalogen
Eksamensdetaljer: :