Course code MVI322

MVI322 Patogene mikroorganismer

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Helge Holo
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
80
Undervises i periode:
Vårparallell.
Første gang: Studieår 2004-2005
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Matbårne mikroorganismer forårsaker betydelig sykdom og økonomiske tap over hele verden, og kjennskap til disse er viktig i bekjempelse av slik sykdom, i tråd med FNs bærkraftsmål om å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder. Emnet vil gi en oversikt over sykdomsfremkallende mikroorganismer som kan spres med mat og drikkevann: Biologi og patogenese. Forebyggende tiltak. Spredningsveier. Toksiner. Epidemiologi. Deteksjon og sporing av smittekilder med moderne molekylærbiologiske metoder.
Læringsutbytte:

KUNNSKAPER. Studenten skal:

  • Kjenne alle de viktigste matvarepatogene (bakterier, virus, parasitter), deres reservoar, smitteveier og symptomene de gir.
  • Ha kjennskap til hvordan matvarepatogene forårsaker sykdom.
  • Kjenne til viktige matbårne toksiner produsert av mikroorganismer.

FERDIGHETER. Studenten skal kunne:

  • Isolere og identifisere patogene bakterier i mat.
  • Generere hypoteser om sannsynlige kilder til mikrobiologisk konatminering av mat og vann.
  • Bidra i oppklaring av smitteveier.

GENERELL KOMPETANSE. Studenten skal kunne:

  • Formidle kunnskap om matbårne patogener til ufaglærde.
  • Bidra til tiltak for å redusere fare for smitte av matpatogener fra mat, vann, dyr og mennesker.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og kollokvier, samt en praktisk laboratorieøvelse. Hver student skriver en litteraturoppgave over et relevant emne, og presenterer sin oppgave i kollokviene.
Læringsstøtte:

Emneansvarlig kan kontaktes per epost: helge.holo@nmbu.no.

Canvas.

Pensum:

Granum PE (red.) (2015): Matforgiftning. Smitte gjennom mat og vann. 4. utg. Cappelen Damm  ISBN 978-82-02-47788-2

I tillegg vil det bli delt ut materiale på kurset.

Forutsatte forkunnskaper:
Mikrobiologi tilsvarende BIO130. Biokjemi tilsvarende KJB200.
Anbefalte forkunnskaper:
Næringsmiddelmikrobiologi. Noe kjennskap til immunologi er en fordel.
Obligatorisk aktivitet:

4 laboratorieøvelser , 2 timer hver gang. 1 laboratorierapport.

Obligatorisk litteraturoppgave. Obligatorisk muntlig presentasjon av litteraturoppgaven (15 minutter).

Vurderingsordning:
Samlet vurdering av skriftlig oppgave og skriftlig eksamen. Litteraturoppgaven teller 25 %. Må leveres innen angitt frist. Skriftlig eksamen teller 75%. Begge deler må være bestått for å bestå kurset.
Sensor:
Ekstern sensorgodkjenner eksamensoppgavene og retter 25 tilfeldig utvalgte besvarelser. Intern sensor på litteraturoppgavene.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger/kollokvier/lab: 42 timer. Litteraturoppgave: 40 timer. Selvstudium: 168 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
3 timer per uke med forelesninger/kollokvier/øvelse.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer