Course code MVI322

MVI322 Patogene mikroorganismer

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Helge Holo
Medvirkende: Cyril Alexander Frantzen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maksimum 80.
Undervises i periode:
Emnet gis to ganger studieåret 2015/2016. Både høst- og vårparallell.
Første gang: Studieår 2004-2005
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Emnet vil gi en oversikt over sykdomsfremkallende mikroorganismer som kan spres med mat og drikkevann. Biologi og patogenese. Forebyggende tiltak. Spredningsveier. Toksiner. Epidemiologi. Deteksjon og sporing av smittekilder med moderne molekylærbiologiske metoder.


Læringsutbytte:
Kunnskap om sykdomsfremkallende mikroorganismer i næringsmidler og drikkevann, biologi, patogenese og spredningsveier. Kjenne til moderne metoder for påvisning og identifisering av slike organismer, samt forebyggende tiltak.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og kollokvier, samt en praktisk laboratorieøvelse. Hver student skriver en litteraturoppgave over et relevant emne, og presenterer sin oppgave i kollokviene.
Læringsstøtte:
Emneansvarlig kan kontaktes per epost: helge.holo@nmbu.no. Fronter
Pensum:
P. E. Granum: Matforgiftning. Næringsmiddelbårne infeksjoner og intoksikasjoner. 3.utg. Høyskoleforlaget. ISBN 13 978-82-7634-625-1. I tillegg vil det bli delt ut materiale på kurset.
Forutsatte forkunnskaper:
Mikrobiologi tilsvarende BIO130. Biokjemi tilsvarende KJB200.
Anbefalte forkunnskaper:
Næringsmiddelmikrobiologi. Noe kjennskap til immunologi er en fordel.
Obligatorisk aktivitet:
Laboratorieøvelse. Presentasjon av litteraturoppgave.
Vurderingsordning:
Mappeevaluering og skriftlig prøve. Litteraturoppgaven teller 25 %. Må leveres innen angitt frist. Skriftlig prøve teller 75%.
Sensor:
Ekstern sensorgodkjenner eksamensoppgavene og retter 25 tilfeldig utvalgte besvarelser. Intern sensor på litteraturoppgavene.
Merknader:
Emnet gis høsten 2015 og våren 2016. Fra 2017 gis det i vårparallellen.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger/kollokvier: 42 timer. Litteraturoppgave: 40 timer. Selvstudium: 218 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
3 timer per uke med forelesninger/kollokvier/øvelse.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått