Course code MVI292

MVI292 Immunsystemet, mat og helse

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Siv Kjølsrud Bøhn
Medvirkende: Preben Boysen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
100
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: B-MAT, M-MAT, B-BIOTEK, M-BIOTEK
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kurset gir en grundig innføring i immunsystemets oppbygging og virkemåte. Struktur, funksjon og regulering av det medfødte immunforsvaret og det adaptive immunforsvaret vil bli gjennomgått inkludert immunresponsen mot virus, bakterier, parasitter og kreftceller. Videre blir utviklingen av B-celler, T-celler, NK-celler og antigenpresenterende celler diskutert. Det vil bli lagt stor vekt på å forstå mekanismene bak immunologisk toleranse og betydningen av tarmbakteriene for immunforsvaret. Dette vil være utgangspunkt for fordypning i spesielle forhold knyttet til slimhinnenes immunologi og biologi samt mekanismer for utvikling av matallergi og sykdommer knyttet til immunologisk intoleranse. Matens betydning for et effektivt infeksjonsforsvar, og immunforsvarets betydning for utvikling av livsstilssykdommer vil bli behandlet. Det samme gjelder funksjonelle egenskaper ved maten som går ut over de rent ernæringsmessige. Relevant bærekraftsmål for emnet vil primært være FNs bærekraftsmål nummer 3: God helse.
Læringsutbytte:

Kunnskaper: Etter gjennomgått kurs vil studentene ha fått grundig kunnskap om immunsystemets oppbygning og virkemåte.

Ferdigheter: Studentene vil kunne gjøre rede for hvordan immunsystemet håndterer infeksjoner og kreft. De vil også forstå mekanismer som fører til problemer knyttet til immunologisk toleranse, som cøliaki og andre hypersensitivitetsreaksjoner knyttet til mat slik som allergi. Videre vil studentene også kunne redegjøre for betydningen av kostholdet for sammensetningen av tarmens mikrobiota og forstå de helsemesssige konsekvenser av samspillet mellom kostholdet og tarmbakteriene.  

Generell kompetanse: Gjennom forelesninger og kollokvier med veiledning vil studentene få mulighet for å gjennomarbeide sentrale problemstillinger som er spesielt relevante i forhold til senere yrkesmessig kontakt med temaene.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, kollokvier og oppgaveløsning med veiledning.
Læringsstøtte:

Kursansvarlig kan kontaktes via e-post:sivb@nmbu.no.

Canvas.

Pensum:
Opplyses på Canvas og på første forelesning.
Forutsatte forkunnskaper:
Kunnskaper i cellebiologi tilsvarende BIO100, kunnskaper i biokjemi tilsvarende KJB200 og kunnskaper i mikrobiologi tilsvarende BIO130.
Anbefalte forkunnskaper:
Kunnskaper om human fysiologi og anatomi tilsvarende HFX201.
Obligatorisk aktivitet:
De to første forelesningene er obligatoriske.
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen (3 t) med oppgaver fra sentrale deler av pensum.
Sensor:
Ekstern sensor vurderer minimum 25 utvalgte eksamensbesvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
20 t forelesninger per semester. 60 t kollokvier/ gruppearbeid per semester. 210 t selvstudium per semester. Totalt 300 t.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
Emnet overlapper 5 sp med tidligere emne MVI390, og 1 sp med tidligere emne MVI390B.
Undervisningstid:
Forelesninger: 2 t / uke. Kollokvier/ gruppearbeid: 4 t / uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått