Course code MVI292

MVI292 Immunsystemet, mat og helse

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Tor Erling Lea
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
100
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: B-MAT, M-MAT, B-BIOTEK, M-BIOTEK
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Kurset gir en grundig innføring i immunsystemets oppbygging og virkemåte. Dette vil være utgangspunkt for fordypning i spesielle forhold knyttet til slimhinnenes immunologi og biologi samt mekanismer for utvikling av matallergi. Det vil bli lagt stor vekt på å formidle forskjeller mellom immunmedierte hypersensitivitetsreaksjoner og andre former for overfølsomhetsreaksjoner på mat. Matens betydning for et effektivt infeksjonsforsvar, og immunforsvarets betydning for utvikling av livsstilssykdommer vil bli behandlet. Det samme gjelder funksjonelle egenskaper ved maten som går ut over de rent ernæringsmessige. Gjennom forelesninger, kollokvier med veiledning vil studentene få mulighet for å gjennomarbeide sentrale problemstillinger som er spesielt relevante i forhold til senere yrkesmessig kontakt med temaene.
Læringsutbytte:
Etter gjennomgått kurs vil studentene ha fått grundig kunnskap om immunsystemets oppbygning og virkemåte, spesielt i forhold til forståelse av matallergi og andre hypersensitivitetsreaksjoner knyttet til mat. De vil også ha en klar forståelse av forskjellen mellom matallergi og intoleransereaksjoner overfor mat. Studentene vil kunne foreslå metoder og undersøkelser som kan være med på å klarlegge årsaker til uønskede reaksjoner på matvarer. De vil også få grunnlag for å forstå betydningen av kostholdet for sammensetningen av tarmens mikrobiota og tarmens immunsystem. De helsemesssige konsekvenser av dette blir belyst, spesielt i forhold til utvikling av livsstilssykdommer.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, kollokvier og oppgaveløsning med veiledning.
Læringsstøtte:

Kursansvarlig kan kontaktes via e-post: tor.lea@nmbu.no.

Fronter.

Pensum:
Opplyses på Fronter og på første forelesning.
Forutsatte forkunnskaper:
Kunnskaper i cellebiologi tilsvarende BIO100, kunnskaper i biokjemi tilsvarende KJB200 og kunnskaper i mikrobiologi tilsvarende BIO130.
Anbefalte forkunnskaper:
Kunnskaper om human fysiologi og anatomi tilsvarende HFX201.
Obligatorisk aktivitet:
De to første forelesningene er obligatoriske.
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen (3 t) med oppgaver fra sentrale deler av pensum.
Sensor:
Ekstern sensor vurderer minimum 25 utvalgte eksamensbesvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
30 t forelesninger per semester. 60 t kollokvier/ gruppearbeid per semester. 210 t selvstudium per semester. Totalt 300 t.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
Emnet overlapper 5 sp med tidligere emne MVI390, og 1 sp med tidligere emne MVI390B.
Undervisningstid:
Forelesninger: 2 t / uke. Kollokvier/ gruppearbeid: 4 t / uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått