Course code MVI291

MVI291 Kosthold og helse

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Harald Carlsen
Medvirkende: Anders Kielland
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50
Undervises i periode:
Emnet starter i juniblokk. Emnet har undervisning/vurdering i juniblokk.
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: B-MAT
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet legger vekt på hva vi vet om kosthold og dets sammenheng med helse og utvikling av livsstilssykdommer. Fokus er de store folkesykdommene som hjerte- og karsykdommer, kreft og metabolsk syndrom. Emnet skal også gi innsikt i hvordan man studerer kostholdets betydning for helse i mennesker, og belyse hvordan ulike studier gir grunnlag for dagens kostholdsanbefalinger. Videre vil emnet belyse kostholdets betydning i de ulike livsfasene (fra graviditet til alderdom), utfordringer med feilernæring og undernæring, og fordeler og mulige utfordringer med et vegetarkosthold.
Læringsutbytte:
Studentene skal få en grunnleggende forståelse av sammenhengen mellom kosthold og helse/sykdom. Studentene skal forstå hvilke type undersøkelser og metoder som ligger til grunn for de rådende anbefalinger om kosthold, og forstå hvilke begrensninger som ligger i denne kunnskapen. Studentene skal kunne ha en reflektert holdning i ernæringspørsmål som tas opp i media, og kritisk lese forskningsrapporter om temaet. Studentene skal kunne identifisere ernæringsmessige utfordringer i ulike livsfaser, i bestemte livssituasjoner og "kriser", eller når man tar et bevisst valg av et bestemt kosthold (f.eks. vegansk kosthold).
Læringsaktiviteter:

Forelesninger, hjemmeoppgave, dvs.essay om et utdelt tema.

Det vil bli gjennomgang av eksamensrelevante spørsmål som studentene skal jobbe med i grupper gjennom hele kurset. 

Læringsstøtte:

Canvas.

Kursansvarlig kan kontaktes via e-post: harald.carlsen@nmbu.no

Pensum:
Utvalgte kapitler fra; Human Nutrition, 12th Edition, Geissler and Powers, 2011.
Forutsatte forkunnskaper:
Kunnskap om ernæring tilsvarende HFE100.
Anbefalte forkunnskaper:
Grunnleggende innsikt i cellebiologi, fysiologi og biokjemi.
Obligatorisk aktivitet:
  • Obligatorisk fremmøte første dag for utdeling av hjemmeoppgaver (essays)
  • Innlevering av hjemmeoppgave
  • Hjemmeoppgave må være bestått for å kunne gå opp til eksamen
Vurderingsordning:

Hjemmeoppgave er 10 siders essay om et utdelt tema/problemstilling; bestått/ikke bestått

Skriftlig eksamen (3,0 t) teller 100% av sluttkarakter (karakterregel A - E). Karakter avgjøres av ekstern og intern sensor).

Både hjemmeoppvave og den avsluttende, skriftlige prøven må være bestått for å få emnet godkjent.

Sensor:

Ekstern og intern sensur av skriftlig eksamen. Ekstern sensor evaluerer minimum 25 utvalgte besvarelser. 

Intern sensur på hjemmeoppgaven.

Normert arbeidsmengde:
24 timer forelesninger. 10 timer gjennomgang av spørsmål. 116 timer selvstudium, gruppearbeid og skriving av oppgave.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Juniblokk (3 uker) med 24 timer forelesninger og ca. 10 timer gjennomgang av spørsmål.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A2 Ingen kalkulator. Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått