Course code MVI280

MVI280 Enhetsoperasjoner og prosessteknologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Svein Jarle Horn
Medvirkende: Bjørge Westereng, Elling Olav Rukke, Reidar Barfod Schuller, Anne-Grethe Johansen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2005-2006
Siste gang: 2020V
Fortrinnsrett: B-MAT
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet gir en grunnleggende teoretisk innføring i generell næringsmiddelteknologi innenfor enhetsoperasjoner som blansjering, pasteurisering, sterilisering, tørking, baking, steking, infrarød-, ohmsk- og dielektrisk oppvarming, kjøling, frysing, sortering og filtrering. Det gis en innføring i bioprosessering (biokatalyse) av mat vha enzymer og mikroorganismer (fermentering). Masse- og energibalanse, materialegenskaper, varme-/kuldetransport, ulike prosesslinjer og prosesskontroll blir også behandlet.
Læringsutbytte:

Kunnskaper

Studentene skal:

  • vite hva prosessering av mat er, og hvorfor vi gjør det
  • ha god oversikt over enhetsoperasjoner
  • kjenne til hvordan ulike råstoffer blir foredlet til produkter
  • kjenne til hvordan mikroorganismer påvirker mat, og hvordan de kan kontrolleres

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

  • utføre enkle beregninger (masse- og energibalanser) og vurderinger av prosesslinjer basert på ulike enhetsoperasjoner
  • beregne hva effekten av varmebehandling har på mikroorganismer

Kompetanse

Studenten skal kunne:

  • vurdere prosessering av alle typer organisk materiale
  • formidle temaer innen prosessering, både skriftlig og muntlig
  • ha et godt grunnlag for videre studier innen prosessering av mat og annen biomasse
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, online-forelesninger, regneoppgaver, obligatorisk semesteroppgave.
Læringsstøtte:
Canvas. svein.horn@nmbu.no
Pensum:
Emnet tar utgangspunkt i "Food Processing Technology", P.J.Fellows, Woodhead Publishing Limited, ISBN 978-1-84569-216-2, third edition.
Forutsatte forkunnskaper:

Kunnskap om matproduksjon tilsvarende MVI100.

Kunnskaper i matematikk tilsvarende MATH100.

Kunnskaper i kjemi tilsvarende KJM100 og KJM110 (kan tas samme semester).

Kunnskaper i mikrobiologi tilsvarende BIO130.

Anbefalte forkunnskaper:
Noe kunnskap innen Prosesslære (f. eks. ISBN 82-584-0419-9 av Erik Næsset) samt mikrobiologi og hygiene.
Obligatorisk aktivitet:
Første forelesning er obligatorisk. Regneøvinger. Skriftlig gruppearbeid (semesteroppgave) som presenteres muntlig i slutten av semesteret. 
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen, 3,5 timer, teller 100 %.
Sensor:
Ekstern sensor evaluerer alle besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
1. Forelesninger inkl. forberedelser; ca 85 timer. 2. Semesteroppgave/seminarer inkl. forberedelse og presentasjon; ca 70 timer. 3. Selvstudium; ca 100 timer. 4. Oppgaveløsning inkl. gjennomgang; ca 30 timer. 5. Diverse (omvisninger, diskusjoner); ca 15 timer. Tilsammen 300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger og øvelser 6 timer pr. uke i 13 uker.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått