Course code MVI280

MVI280 Enhetsoperasjoner og prosessteknologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Svein Jarle Horn
Medvirkende: Bjørge Westereng, Elling Olav Rukke, Reidar Barfod Schuller
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2005-2006
Fortrinnsrett: B-MAT
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet gir en grunnleggende teoretisk innføring i generell næringsmiddelteknologi innenfor enhetsoperasjoner som blansjering, pasteurisering, sterilisering, tørking, baking, steking, infrarød-, ohmsk- og dielektrisk oppvarming, kjøling, frysing, sortering og filtrering. Det gis en innføring i bioprosessering (biokatalyse) av mat vha enzymer og mikroorganismer (fermentering). Masse- og energibalanse, materialegenskaper, varme-/kuldetransport, ulike prosesslinjer og prosesskontroll blir også behandlet.
Læringsutbytte:
Studentene skal vite hva prosessering av mat er, og hvorfor vi gjør det. Studentene skal kunne utføre enkle beregninger (masse- og energibalanser) og vurderinger av prosesslinjer basert på enhetsoperasjoner som kjøling, tining, oppvarming, pasteurisering og autoklavering.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, online-forelesninger, regneoppgaver, obligatorisk semesteroppgave.
Læringsstøtte:
Canvas. svein.horn@nmbu.no
Pensum:
Emnet tar utgangspunkt i \"Food Processing Technology\", P.J.Fellows, Woodhead Publishing Limited, ISBN 978-1-84569-216-2, third edition.
Forutsatte forkunnskaper:

Kunnskap om matproduksjon tilsvarende MVI100.

Kunnskaper i matematikk tilsvarende MATH100.

Kunnskaper i kjemi tilsvarende KJM100 og KJM110 (kan tas samme semester).

Kunnskaper i mikrobiologi tilsvarende BIO130.

Anbefalte forkunnskaper:
Noe kunnskap innen Prosesslære (f. eks. ISBN 82-584-0419-9 av Erik Næsset) samt mikrobiologi og hygiene.
Obligatorisk aktivitet:
Første forelesning er obligatorisk. Regneøvinger. Skriftlig gruppearbeid (semesteroppgave) presenteres muntlig i slutten av semesteret. 
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen, 3,5 timer, teller 100 %.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene og evaluerer et tilfeldig utvalg av 25 besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
1. Forelesninger inkl. forberedelser; ca 85 timer. 2. Semesteroppgave/seminarer inkl. forberedelse og presentasjon; ca 70 timer. 3. Selvstudium; ca 100 timer. 4. Oppgaveløsning inkl. gjennomgang; ca 30 timer. 5. Diverse (omvisninger, diskusjoner); ca 15 timer. Tilsammen 300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger og øvelser 6 timer pr. uke i 13 uker.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått