Course code MVI280

MVI280 Prosessteknologi I

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Medvirkende: Bjørge Westereng, Reidar Barfod Schuller, Anne-Grethe Johansen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2020-2021
Fortrinnsrett: B-MAT
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet gir en grunnleggende teoretisk innføring i generell næringsmiddelteknologi innenfor enhetsoperasjoner som pasteurisering, sterilisering, tørking, baking, oppvarming, kjøling, frysing og filtrering. Det gis en innføring i bioprosessering (biokatalyse) av mat vha. enzymer og mikroorganismer (fermentering). Masse- og energibalanse,  varme-/kuldetransport, ulike prosesslinjer og prosesskontroll blir også behandlet.

Emnet belyser FNs bærekraftsmål 12: ansvarlig forbruk og produksjon.

Læringsutbytte:

Kunnskaper

Studentene skal:

  • vite hva prosessering av mat er, og hvorfor vi gjør det
  • vite hva enhetsoperasjoner er
  • kjenne til hvordan ulike råstoffer blir foredlet til produkter
  • kjenne til hvordan mikroorganismer påvirker mat, og hvordan de kan kontrolleres

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

  • utføre enkle beregninger (masse- og energibalanser) og vurderinger av prosesslinjer basert på ulike enhetsoperasjoner
  • beregne hva effekten av varmebehandling har på mikroorganismer

Kompetanse

Studenten skal kunne:

  • vurdere prosessering av alle typer organisk materiale
  • formidle temaer innen prosessering, både skriftlig og muntlig
  • ha et godt grunnlag for videre studier innen prosessering av mat og annen biomasse
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, online-forelesninger, regneoppgaver, obligatorisk semesteroppgave.
Læringsstøtte:
Canvas. even.bull.holmen@nmbu.no
Pensum:
Emnet tar utgangspunkt i "Food Processing Technology", P.J.Fellows, Woodhead Publishing Limited, ISBN 978-1-84569-216-2, fourth edition.
Forutsatte forkunnskaper:

Kunnskaper i matematikk tilsvarende MATH100.

Kunnskaper i kjemi tilsvarende KJM100 (kan tas samme semester).

Anbefalte forkunnskaper:
Kunnskap om matproduksjon tilsvarende MVI100.
Obligatorisk aktivitet:
Første forelesning er obligatorisk. Regneøvinger. Skriftlig gruppearbeid (semesteroppgave).
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen, 3,5 timer, teller 100 %.
Sensor:
Ekstern sensor evaluerer alle besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
1. Forelesninger; ca 25 timer. 2. Semesteroppgave ; ca 30 timer. 3. Selvstudium; ca 30 timer. 4. Oppgaveløsning inkl. gjennomgang; ca 35 timer. 5. Diverse (omvisninger, diskusjoner); ca 5 timer. Totalt 125 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger 2 timer pr. uke i 13 uker. Regneøvelser i tillegg.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer