Detaljer om emnet MVI280

MVI280 Enhetsoperasjoner og prosessteknologi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Svein Jarle Horn
Medvirkende: Bjørge Westereng, Elling Olav Rukke, Reidar Barfod Schuller, Anne-Grethe Johansen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2020-2021
Fortrinnsrett: B-MAT
Emnets innhold:

Emnet gir en grunnleggende teoretisk innføring i generell næringsmiddelteknologi innenfor enhetsoperasjoner som pasteurisering, sterilisering, tørking, baking, oppvarming, kjøling, frysing og filtrering. Det gis en innføring i bioprosessering (biokatalyse) av mat vha. enzymer og mikroorganismer (fermentering). Masse- og energibalanse,  varme-/kuldetransport, ulike prosesslinjer og prosesskontroll blir også behandlet.

Emnet belyser FNs bærekraftsmål 12: ansvarlig forbruk og produksjon.

Læringsutbytte:

Kunnskaper

Studentene skal:

  • vite hva prosessering av mat er, og hvorfor vi gjør det
  • vite hva enhetsoperasjoner er
  • kjenne til hvordan ulike råstoffer blir foredlet til produkter
  • kjenne til hvordan mikroorganismer påvirker mat, og hvordan de kan kontrolleres

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

  • utføre enkle beregninger (masse- og energibalanser) og vurderinger av prosesslinjer basert på ulike enhetsoperasjoner
  • beregne hva effekten av varmebehandling har på mikroorganismer

Kompetanse

Studenten skal kunne:

  • vurdere prosessering av alle typer organisk materiale
  • formidle temaer innen prosessering, både skriftlig og muntlig
  • ha et godt grunnlag for videre studier innen prosessering av mat og annen biomasse
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, online-forelesninger, regneoppgaver, obligatorisk semesteroppgave.
Læringsstøtte:
Canvas. svein.horn@nmbu.no
Pensum:
Emnet tar utgangspunkt i "Food Processing Technology", P.J.Fellows, Woodhead Publishing Limited, ISBN 978-1-84569-216-2, fourth edition.
Forutsatte forkunnskaper:

Kunnskaper i matematikk tilsvarende MATH100.

Kunnskaper i kjemi tilsvarende KJM100 og KJM110 (kan tas samme semester).

Kunnskaper i mikrobiologi tilsvarende BIO130.

Anbefalte forkunnskaper:

Kunnskap om matproduksjon tilsvarende MVI100.

Noe kunnskap innen Prosesslære (f. eks. ISBN 82-584-0419-9 av Erik Næsset) samt mikrobiologi og hygiene.

Obligatorisk aktivitet:
Første forelesning er obligatorisk. Regneøvinger. Skriftlig gruppearbeid (semesteroppgave).
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen, 3,5 timer, teller 100 %.
Sensor:
Ekstern sensor evaluerer alle besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
1. Forelesninger; ca 25 timer. 2. Semesteroppgave ; ca 55 timer. 3. Selvstudium; ca 30 timer. 4. Oppgaveløsning inkl. gjennomgang; ca 35 timer. 5. Diverse (omvisninger, diskusjoner); ca 5 timer. Tilsammen 150 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger 2 timer pr. uke i 13 uker. Regneøvelser i tillegg.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått