Course code MVI240

MVI240 Sensorisk analyse

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Paula Varela-Tomasco
Medvirkende: Valerie Isabelle Lengard Almli
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Annet. Emnet undervises dersom ressurstilgangen tillater det.
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka.
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: B-MAT
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kort introduksjon av anatomi og fysiologi relevant for sensorisk analyse. Bruk av sensorisk analyse i forskning og til industriformål, herunder utvelging og trening av personer til sensorisk panel, og gjennomføring av sensoriske metoder. Studentene skal gjennom praktiske øvelser få erfaring som sensoriske dommere og som panelledere. Journal fra øvelsene skal leveres og vurderes av foreleseren.
Læringsutbytte:
Studentene skal kunne velge riktig sensorisk metode ut fra en gitt problemstilling, og kunne gjennomføre en sensorisk analyse. Studentene skal kunne: trene og velge personer egnet for sensorisk panel, velge riktig sensorisk metode ut fra gitte produktfaglige problemstillinger, praktisk kunne gjennomføre den sensoriske analysen, behandle data fra analysen og skrive en enkel, sensorisk rapport.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvelser, gruppediskusjoner, skrive journal fra øvelsene.
Læringsstøtte:

Canvas.

E-post: margrethe.hersleth@nofima.no

Pensum:
Sensorisk Studiegruppe. Sensorisk analyse, bedømmelse av næringsmidler. Gyldendal undervisning, 2005. Lawless H. and Heymann H. Sensory Evaluation of Food, Principles and Practices, second ed. Springer, 2010.
Forutsatte forkunnskaper:
Kunnskaper i statistikk tilsvarende STAT100.
Anbefalte forkunnskaper:
Råvarekunnskap og teknologikunnskap innen matvitenskap.
Obligatorisk aktivitet:
Øvinger. Obligatorisk oppmøte første kursdag.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, 3,5 t, teller 100 %. Både eksamen og rapporter fra øvelser må være bestått.
Sensor:
Ekstern sensor evaluerer minimum 25 utvalgte eksamensbesvarelser.
Merknader:
Både eksamen og øvelser må være bestått for å få godkjent kurset.
Normert arbeidsmengde:
150 timer totalt: Forelesninger og selvstudium: 110 timer, praktiske øvelser og journalføring: 40 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Tre ukers intensivkurs. 40 timer forelesninger. 10 timer laboratorieøvelser.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått