Detaljer om emnet MINA410

MINA410 Økologi og radiobiologi

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2019 .

Emneansvarlige: Deborah Helen Oughton
Medvirkende: Carmel Mothersill, Colin Brian Seymour
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Oddetallsår. Emnet gis neste gang i 2019
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, juniblokka.
Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
Se engelsk tekst
Læringsutbytte:
Se engelsk tekst
Læringsaktiviteter:
Se engelsk tekst
Læringsstøtte:
-
Pensum:
se engelsk tekst
Forutsatte forkunnskaper:
KJM350 eller tilsvarende
Anbefalte forkunnskaper:
Vurderingsordning:
Oppgave teller 100%
Sensor:
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: Bestått / Ikke bestått