Detaljer om emnet MINA302

MINA302 Introduksjon til masterstudiet i miljø og naturressurser

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Peter Christian Dörsch
Medvirkende: Teodora Todorcic Vekic, Trygve Fredriksen, Erin Elizabeth Byers, Mina Marthinsen Langfjord, Hans-Christian Teien, Jan Mulder, Per-Fredrik Rønneberg Nordhov, Jan Elbertus Vermaat, Deborah Helen Oughton
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
25
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka, og avsluttes i høstparallellen
Første gang: Studieår 2019-2020
Fortrinnsrett: M-MINA, M-RAD
Emnets innhold:
Emnet innledes med forelesninger og oppstart på gruppearbeid om semesteroppgave. Forelesningene fokuserer på miljøvitenskapens historie, metoder og samfunnsnytte (nasjonalt og internasjonalt), og studenter får anledning å fordype og evaluere utvalgte problemstillinger i plenum. Det bevisstgjøres om samspillet mellom biologiske, geologiske, hydrologiske, fysiske og kjemiske prosesser i naturen på avansert nivå. I den andre uken blir det utferd som vil belyse noen konkrete case av både grunnleggende og anvendt miljøvitenskap. Kurset kommer å gi en grundig innføring i MINAs forskningsportefølje. I uke 3 vil vi introdusere utvalgte målemetoder på laboratoriet og i felt. Studenter med ulik faglig bakgrunn føres sammen for å skape et variert og godt fagmiljø, samt tilhørighet og engasjement. Overordnet mål av kurset er å bygge generell kompetanse om miljøvitenskap og gi førstehåndskunnskap om de ulike studieretningene ved M-MINA.
Læringsutbytte:
Kunnskap: Studentene vil få inngående kunnskap om teori og metoder rundt forurensning, miljøvern og ressursforvaltning og utvikle avansert forståelse om samspillet mellom biologiske, geologiske, hydrologiske, fysiske og kjemiske prosesser i naturen.Ferdighet: Studentene lærer å analysere og tolke data på kritisk måte ved hjelp av utvalgte case. Fokuset ligger på menneskeskapte endringer på ulike skalaer (lokalt, nasjonalt og internasjonalt).Generell kompetanse: Etter gjennomført kurs, skal studenten være i stand til å identifisere problemstillinger og mulige løsninger på konkrete miljøspørsmål. Studentene øves i vitenskapelig skriving og presentasjonsteknikker for å kunne kommunisere om faglige problemstillinger.
Læringsaktiviteter:
Undervisningen er basert på forelesninger, laboratorieøvelser og utferd. Semesteroppgaveskriving og presentasjon skjer i grupper med 3-5 studenter.
Læringsstøtte:
Nettbasert via Canvas. Studentene får veiledning av lærere i utarbeidelse av semesteroppgaven.
Pensum:
Stoff gjennomgått på forelesninger og utferder, og som studentene vil ha bruk for i arbeidet med semesteroppgavene. Studentene får i tillegg oppgitt anbefalt lesestoff.
Forutsatte forkunnskaper:
Relevant bachelorgrad
Anbefalte forkunnskaper:
Obligatorisk aktivitet:
Utferd og øvelser
Vurderingsordning:
Studentene evalueres ut fra semesteroppgaven
Sensor:
Rapportene evalueres av emneansvarlig og ekstern sensor
Normert arbeidsmengde:
Totalt 150 timer. Forelesninger: 20 timer. Utferd: 30 timer. Øvelser: 20 timer. Semesteroppgave og selvstudium: 80 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
Full overlapp mot NATF302
Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: Bestått / Ikke bestått