Course code MATH310

MATH310 Utvalgte emner i anvendt matematikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Ulf Geir Indahl, Arkadi Ponossov
Medvirkende: Amira Rachah, Bjørn Fredrik Nielsen, Ulf Geir Indahl
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Annet. Emnet gis ikke i studieåret 2018-19, ellers gis emnet etter kapasitet og behov.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høst- eller vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i hhv. høst- og vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Innholdet i emnet vil normalt hentes fra områdene: differensiallikninger, integro-differensiallikninger, integrallikninger, numerisk matematikk, inverse problemer, statistiske metoder, funksjonalanalyse, men vil kunne variere fra år til år.
Læringsutbytte:
Studentene skal lære anvendt matematikk og hvordan denne kan brukes til å studere utvalgte problemstillinger i miljøfag, biologi og fysikk.
Læringsaktiviteter:
Undervisningen blir gitt i form av forelesninger, seminarer og individuell veiledning.
Læringsstøtte:
Studentene kan kontakte ansvarlig lærer på kontoret, over telefon eller via e-post.
Pensum:
Oversikt vil bli utarbeidet hver gang emnet tilbys.
Forutsatte forkunnskaper:
MATH111, MATH112, MATH113 eller MATH131, MATH280, MATH250, MATH290.
Vurderingsordning:
Muntlig eksamen basert på en skriftlig prosjektrapport innlevert av studenten i forkant av eksamen.
Sensor:
Sensor vil delta i muntlig eksamen, inkludert vurdering av den skriftlige rapporten.
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
4 timer forelesninger pr. uke. 2 timer seminar pr. uke
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: A - E / Ikke bestått