Course code MATH310

MATH310 Utvalgte emner i anvendt matematikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Ulf Geir Indahl, Arkadi Ponossov
Medvirkende: Amira Rachah, Bjørn Fredrik Nielsen, Ulf Geir Indahl
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Annet. Emnet gis høsten 2017, ellers gis emnet etter kapasitet og behov.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høst- eller vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i hhv. høst- og vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Innholdet i emnet vil normalt hentes fra områdene: differensiallikninger, integro-differensiallikninger, integrallikninger, numerisk matematikk, inverse problemer, statistiske metoder, funksjonalanalyse, men vil kunne variere fra år til år.

Temaet i 2017: Optimering og anvendelser (fundamentale optimeringskonsepter, typer av optimeringsproblemer, konvekse mengder, konvekse funksjoner, convekse optimeringsproblemer, Lagrangian og dualitet, innføring i optimeringsproblemer og anvendelser (statistikk, informatikk, økonomi, bioteknologi og kjemi, ingeniørfag, fysikk og miljøfag), bruk av Matlab i anvendelser. 

Læringsutbytte:

Studentene skal lære anvendt matematikk og hvordan denne kan brukes til å studere utvalgte problemstillinger i miljøfag, biologi og fysikk.

I 2017 skal studentene lære optimering og hvordan denne kan anvendes i miljøfag, kjemi, biologi, fysikk, statistikk, informatikk og økonomi.  

Læringsaktiviteter:
Undervisningen blir gitt i form av forelesninger, seminarer og individuell veiledning.
Læringsstøtte:
Studentene kan kontakte ansvarlig lærer på kontoret, over telefon eller via e-post.
Pensum:
Oversikt vil bli utarbeidet hver gang emnet tilbys.
Forutsatte forkunnskaper:
MATH111, MATH112, MATH113 eller MATH131, MATH280.
Vurderingsordning:
Muntlig eksamen basert på en skriftlig prosjektrapport innlevert av studenten i forkant av eksamen.
Sensor:
Sensor vil delta i muntlig eksamen, inkludert vurdering av den skriftlige rapporten.
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
4 timer forelesninger pr. uke. 2 timer seminar pr. uke
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: A - E / Ikke bestått