Course code MATH112

MATH112 Kalkulus 2

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Bjørn Fredrik Nielsen
Medvirkende: John Andreas Wyller
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Anvendelser av det bestemte integralet. Volum- og arealberegning. Buelengde. Polarkoordinater. Vektorvaluerte funksjoner. Parametriserte kurver. Funksjoner av flere variable, linearisering, gradient og retningsderivert, optimalisering, Lagrange-multiplikatorer. Multiple integral. Integrasjonsteknikk og anvendelser av integral. Kurveintegral. Flateintegral. Greens, Gauss' og Stokes teoremer. Enkel programmering for numerisk beregning av integralene.  
Læringsutbytte:

Studentene skal

  • tilegne seg grunnleggende begreper og setninger i teorien
  • beherske standardmetoder for å analysere og operere med skalare funksjoner og vektorfunksjoner av én eller flere variable
  • kunne nytte disse kunnskapene og ferdighetene til å løse enkle anvendte problemer
Læringsaktiviteter:
Undervisningen består av forelesninger og regneøvinger.
Læringsstøtte:
En hjelpelærer er til stede under alle øvingstimer. Studentene kan ellers kontakte ansvarlig lærer på kontoret, over telefon eller via e-post.
Pensum:
Pensumlitteratur, hjelpelitteratur, pensum m.m. er oppgitt på hjemmesiden til kurset (Canvas).
Forutsatte forkunnskaper:
MATH111 og INF100
Obligatorisk aktivitet:
Ingen
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen 3,5 timer.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
160 timer teori, 140 timer oppgaveløsning
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger: 4 timer/uke. Øvinger: 2 timer/uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B2 Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått