Course code MATH001

MATH001 Forkurs i matematikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Dag Einar Sommervoll
Medvirkende: Kine Josefine Aurland-Bredesen, Stine Marie Fykse Haraldsen, Naomi Azulay
Studiepoeng: 0
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
500
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka.
Første gang: Studieår 2009-2010
Siste gang: 2018V
Undervises hvor?: Campus Adamstuen
Emnets innhold:
Forkurset holdes for studenter som ikke har relevant bakgrunn til å starte på MATH100 og ECN102. Forkurset gir en rask gjennomgang av grunnleggende regneteknikk og ferdigheter. Temaer som dekkes er prosentregning, eksponenter, brøk, faktorisering, regnerekkefølge, første og andregradslikninger, likningssystem med to ukjente, ulikheter og funksjoner.» 
Læringsutbytte:
Skal bringe studentene opp på et nivå som gjør at de kan starte på MATH100 og ECN102.
Læringsaktiviteter:
Timene vil være en kombinasjon av gjennomgang av stoff og oppgaveløsing med veiledning fra foreleser/hjelpelærer.
Pensum:
All nødvendig informasjon om kurset blir gitt på kursets hjemmeside i Canvas og ved semesterstart.
Forutsatte forkunnskaper:
Ett år matematikk fra videregående skole. T- eller P-matte.
Vurderingsordning:
Det er ingen eksamen i MATH001.
Sensor:
Merknader:
Emnet gir ikke studiepoeng, men er en introduksjon til MATH100.
Normert arbeidsmengde:
24 t forelesning + øving
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
2 timer pr dag i 2,5 uker. 
Eksamensdetaljer: :