Course code MATH001

MATH001 Forkurs i matematikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Ellen Sandberg, Trygve Erik Almøy
Medvirkende: Naomi Azulay
Studiepoeng: 0
Ansvarlig fakultet: Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maksimum 500
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, .
Første gang: Studieår 2009-2010
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Forkurset holdes for studenter som ikke har relevant bakgrunn til å starte på MATH100.
Læringsutbytte:
Skal bringe studentene opp på et nivå som gjør at de kan starte på MATH100
Læringsaktiviteter:
Timene vil være en kombinasjon av gjennomgang av stoff og oppgaveløsing med veiledning fra foreleser/hjelpelærer.
Pensum:
All nødvendig informasjon om kurset blir gitt på kursets hjemmeside og ved semesterstart.
Forutsatte forkunnskaper:
Ett år matematikk fra videregående skole.
Vurderingsordning:
Det er ingen eksamen i MATH001.
Sensor:
Merknader:
Emnet gis bare dersom det er avsatt ressurser til det
Normert arbeidsmengde:
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
4 timer pr dag, 4 dager i uken i 3 uker. Totalt antall timer forelesninger/øvinger = 48 timer. Dersom det er behov, og ressursene tillater det, kan det bli opprettet kveldsgrupper i tillegg.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått