Course code M60-MR

M60-MR Masteroppgave

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Arne Auen Grimenes
Studiepoeng: 60
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: .
Undervises i periode:
.
Første gang: Studieår 2014-2015
Siste gang: 2019V
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
.
Læringsutbytte:
.
Læringsaktiviteter:
.
Læringsstøtte:
.
Pensum:
.
Forutsatte forkunnskaper:
.
Anbefalte forkunnskaper:
.
Obligatorisk aktivitet:
.
Vurderingsordning:
.
Sensor:
.
Normert arbeidsmengde:
Opptakskrav:
.
Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: A - E / Ikke bestått