Course code M60-EI

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2016 - 2017 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekodesorter i stigende rekkefølge Emnenavn Undervises på Studiepoeng
VET431 Presentasjon i nasjonalt forum NO 1.5
VET430 Poster NO 1.5
VET430 Poster NO 1.5
VET421 Midtveisevaluering EN, NO 3
VET420 Midtveiskurs EN, NO 2
VET414 Anvendt statistikk for eksperimentelle- og laboratoriestudier i veterinærvitenskap EN, NO 5
VET412 Klinisk forskningsmetodikk og statistikk EN, NO 5
VET411 Introduksjon til veterinær epidemiologi EN 10
VET410 Introduksjon til biostatistikk EN 10
VET403 Vitenskapelig publisering EN, NO 1
VET400 Introduksjon til etiske og vitenskapsfilosofiske perspektiver i biomedisinsk forskning EN 5
VET337 Inseminasjon av produksjonsdyr 3
VET336 Innledende klinikk og dyrevelferd, del 2 NO 27
VET335 Forsøksdyrlære NO 1.5
VET334 Innledende klinikk, dyrevelferd og veterinær samfunnsmedisin, del 1 NO 13.5
VET332 Prosjektrelatert retning NO 11.5
VET331 Differensiering i akvamedisin NO 31.5
VET330 Differensiering i hestemedisin NO 36.5
VET329 Differensiering i smådyrmedisin NO 36.5
VET328 Differensiering i produksjonsdyrmedisin og mattrygghet NO 36.5
VET326 Prosjektoppgave NO 40
VET325 Fordypningsoppgave NO 20
VET324 Fordypningsoppgave NO 15
VET323 Påsitterpraksis NO 0
VET322 Smittevern NO 2
VET321 Ledelse og klinikkdrift NO 3
VET320 Forsøksplanlegging og oppgaveskrivning NO 2
VET319 Offentlig veterinærmedisin NO 4.5
VET318 Sykdomskontroll NO 1.5
VET317 Mattilsyn og kjøttkontroll NO 3
VET316 Produksjonsdyrmedisin NO 16.5
VET315 Smådyr- og hestemedisin NO 16.5
VET314 Patologi NO 16.5
VET313 Akvakultur og fiskesykdommer NO 7.5
VET309 Mattrygghet NO 19.5
VET308 Farmakologi og toksikologi NO 15
VET307 Infeksjonslære NO 24
VET306 Allmenn sykdomslære NO 21
VET305 Ernæringslære NO 7.5
VET304 Anatomi og fysiologi NO 36
VET303 Populasjonsmedisin NO 9
VET302 Cellebiologi NO 27
VET301 Dyrenes biologi NO 6
VANN301 Vannforurensning II NO 5
VANN300 Vannforurensning I EN, NO 15
VANN220 Vannressurser og vannforsyning NO 5
VANN211 Limnologiske metoder NO 5
VANN210 Limnologi / ferskvannsøkologi NO 10
VANN200 Hydrologi EN, NO 10
TRE300 Treteknologi NO 15