Course code M60-EI

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2014 - 2015 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Emnekodesorter i synkende rekkefølge Emnenavn Undervises på Studiepoeng
BUS218 Offentlig regnskap og budsjettering NO 5
BUS220 Finansiering og investering NO 10
BUS230 Operasjonsanalyse EN, NO 10
BUS233 Informasjonssystemer for virksomhetsledelse NO 5
BUS240 Vareproduksjon og logistikk NO 10
BUS260 Skatte- og avgiftsrett NO 10
BUS271 Idé og forretningsutvikling NO 5
BUS280 Privat- og næringsforsikringer NO 5
BUS305 Strategianalyse og strategiformulering EN 5
BUS310 Strategiimplementering og prestasjonsmåling NO 5
BUS311 Miljøregnskap og miljøledelse EN, NO 5
BUS313 Strategisk økonomistyring NO 10
BUS314 Virksomhetsstyring NO 5
BUS320 Empiriske analyser av finans- og varemarkeder II EN, NO 5
BUS321 Empiriske analyser av finans- og varemarkeder - teoridel NO 5
BUS322 Investeringsanalyse og finansiell risikostyring NO 10
BUS323 Varemarkedsanalyse NO 10
BUS324 Opsjoner, derivater og risikostyring NO 10
BUS325 Obligasjoner, swapper og andre renteinstrumenter NO 10
BUS331 Bedriftsøkonomisk styring: Operasjonsanalytiske metoder og teknikker NO 10
BUS340 Integrert logistikk NO 10
BUS370 Næringsutvikling og entreprenørskap NO 10
CELLEB2 Cellebiologi NO 27
DIF AKVAMED Differensiering i Akvamedisin NO 30
DIF HESTEMED Differensiering i hestemedisin NO 35
DIF PRODMAT Differensiering i produksjonsdyrmedisin og mattrygghet NO 35
DIF PROSJRET Differensiering prosjektretningen NO 10
DIF SMÅDYR Differensiering i smådyrmedisin NO 35
DIFFPO07 Forsøksplanlegging og oppgaveskriving NO 2
DIFLED07 Ledelse og klinikkdrift NO 3
DPLANF05 Anatomi og fysiologi - Dyrepleierstudiet NO 15
DPLKOM06 Kommunikasjon dyr og menneske NO 10
DPLOSCE Avsluttende praktisk OSCE eksamen NO 20
DPLPRA2 Praksisblokk 2 ekstern NO 0
DPLSTF08 Dyrepleierlære og støttefag NO 30
DYR201 Atferd og stell NO 10
DYR202 Forsøksdyrlære NO 10
DYR203 Anatomi og fysiologi NO 10
DYR204 Infeksjonsbiologi og legemiddellære NO 10
DYR205 Intern klinisk praksis 1 NO 20
DYR206 Sykdomslære og dyrepleie NO 25
DYR207 Intern klinisk praksis 2 NO 35
DYRBIO08 Dyrenes biologi NO 7.5
ECN100 Innføring i samfunnsøkonomi NO 5
ECN101 Samfunnsøkonomi for miljø og utvikling EN 10
ECN110 Innføring i mikroøkonomi NO 5
ECN120 Innføring i makroøkonomi, del I NO 5
ECN122 Innføring i makroøkonomi, del II NO 5
ECN140 Økonomisk historie NO 5
ECN150 Innføring i utviklingsøkonomi EN 5