Detaljer om emnet M30-ØA

M30-ØA Masteroppgave

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2017 .

Medvirkende: Glenn Roger Kristiansen
Studiepoeng: 30
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
-
Første gang: Studieår 2014-2015
Emnets innhold:
Masteroppgaven skal være en utredning på høyt nivå innen kandidatens spesialiseringsområde. Oppgaven skal skrives for avanserte lesere innen næringsliv, forvaltning og/eller akademia. Oppgaven skal ha en klar FoU-profil.
Læringsutbytte:
Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal kandidaten tilegne seg FoU-kompetanse på høyt nivå innen sitt spesialiseringsområde. Kandidaten skal opparbeide solid kunnskap om foreliggende forskning og utredning på det aktuelle området, - nasjonalt og internasjonalt, herunder teori og metode for å analysere den typen problemstillinger som oppgaven dekker. Kandidaten skal videre utvikle kompetanse som gjør ham/henne i stand til å finne fram til, systematisere og analysere relevante data og informasjon. 
Læringsaktiviteter:

Masteroppgaven skrives av en student alene eller av to studenter i fellesskap. Det forutsettes at innsatsen til to medforfatter er likt fordelt. Dersom oppgaven utarbeides av to forfattere, forventes en mer omfattende oppgave sammenlignet med en oppgave med eneforfatter.

Masteroppgaven skrives under veiledning av minst en person i staben ved Handelshøyskolen. Veileder utpekes av Handelshøyskolen basert på kandidatenes valg av tema. Handelshøyskolen forbeholder seg retten til å avvise tema som ikke ligger innenfor fagområdet, eller som er av en form eller omfang som gjør det urealistisk å komme i mål i løpet av et halvt års fulltids arbeid. Dersom kandidaten ikke selv har konkrete forslag til tema, vil Handelshøyskolen legge fram tema som kandidaten kan velge mellom. Det forventes at kandidaten jevnlig kommuniserer med sin veileder, samt gjennom hele semesteret deltar aktivt på relevante seminarer og møter som organiseres av veileder eller av Handelshøyskolen. 

Pensum:
Selvvalgt basert på litteratursøk og dialog med veileder.
Forutsatte forkunnskaper:
Det vises til kurskravene, og da særlig de kravene som gjelder for å få godkjent sin valgte hovedprofil («major»). Disse må være tilfredsstilt før man får tildelt veileder på masteroppgaven. Unntaksvis kan det gis godkjenning for at man tar manglende studiepoeng parallelt med at man arbeider med masteroppgaven
Vurderingsordning:
Registrering i StudentWeb: Studentene må registrere seg for masteroppgaven i StudentWeb, som for hvilket som helst annet emne på NMBU. Koden for masteroppgaven i økonomi og administrasjon er M30-ØA. Fristen for registrering er 15. september for de som vil levere masteroppgaven i høstsemesteret, og 1. februar for de som vil levere masteroppgaven i vårsemesteret. Innlevering: Fristen for innlevering av masteroppgaven er 15. mai kl. 15.00 for de som leverer i vårsemesteret, og 15. desember kl. 15.45 for de som leverer i høstsemesteret. Før innlevering, må manuskriptet godkjennes av veileder. Masteroppgaveforsvar: Masteroppgaven avsluttes med en muntlig eksamen. Studenten og veilederen bestemmer datoen for Masteroppgaveforsvaret, men om mulig bør det legges til Gradsdagen i juni som bestemmes av Handelshøyskolens administrasjonen. Under forsvaret vil studenten gi en 20-minutters presentasjon av oppgaven, og svare på spørsmål fra ekstern sensor og veileder. Diskusjonen kan resultere i justering av den endelige karakteren for masteroppgaven. Den endelige karakteren kunngjøres for studenten og gjengis på vitnemål.
Sensor:
Merknader:
Masterstudiet avsluttes med et større skriftlig arbeid, - masteroppgaven. Denne er på 30 studiepoeng, tilsvarende et halvt år fulltids arbeid. Normalt skriver man denne oppgaven i siste semester, men det er ofte en fordel å starte planlegging av oppgaven tidligere.
Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: A - E / Ikke bestått