Detaljer om emnet LNG135

LNG135 Norsk som fremmedspråk II

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2014 .

Emneansvarlige: Frode Sundnes
Studiepoeng: 0
Ansvarlig fakultet: Noragric - Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Første gang: Studieår 2014-2015
Siste gang: 2015V
Anbefalte forkunnskaper:
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: :