Course code LNG130

LNG130 Norsk som fremmedspråk

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Frode Sundnes
Studiepoeng: 0
Ansvarlig fakultet: Noragric - Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Første gang: Studieår 2014-2015
Siste gang: 2015H
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: :