Detaljer om emnet LNG130

LNG130 Norsk som fremmedspråk

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2014 .

Emneansvarlige: Frode Sundnes
Studiepoeng: 0
Ansvarlig fakultet: Noragric - Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Første gang: Studieår 2014-2015
Siste gang: 2015H
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: :