Course code LAA345

LAA345 Fordypningsmodul av LAA340 eller LAA341

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Ola Asbjørn Bettum
Medvirkende: Tone Helen Lindheim, Anne-Karine Halvorsen Thoren, Tore Edvard Bergaust
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for landskapsplanlegging
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
25 stk
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka, vårparallellen,
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: MA-LA. Fordypning av LAA 340 eller LAA 341 fra foregående høst.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Fordypningsmodulen er et tilbud til de studentene som har hatt LAA 340 eller LAA341 høsten før, og ønsker å fordype seg ytterligere i et tema derfra som f. eks detaljert anleggsutforming, vegetasjon, forvaltning, planstrategier etc. Emnet baserer seg på selvprogrammering og mye selvstendig arbeid. Veiledning vil foregår i januarblokka med endelig oppgaveinnlevering i vårsemesteret. Prosjektet skal gjennomføres og presenteres på et profesjonelt nivå.
Læringsutbytte:
Studentene skal utvikle kunnskap og ferdigheter ved fordypning, (formgiving, forvaltning, planlegging) som forholder seg til den konkrete case fra LAA340 / LAA341 og ha kjennskap til de viktigste institusjonelle, funksjonelle og formgivningsmessige forutsetningene for å foreslå løsninger av slike områder.
Læringsaktiviteter:
Selvprogrammering med veiledning.
Læringsstøtte:
Veiledning
Pensum:
Studenten må selv definere pensum relatert til problemstilling.
Forutsatte forkunnskaper:
3-årig grunnblokk i master i landskapsarkitektur eller tilsvarende pluss LAA 340 eller LAA 341.
Anbefalte forkunnskaper:
3-årig grunnblokk i master i landskapsarkitektur eller tilsvarende pluss LAA340 eller LAA341.
Obligatorisk aktivitet:
Gjennomganger
Vurderingsordning:
Prosjketoppgave(r).Karaktersetting forholder seg til innlevert oppgave.
Sensor:
Ekstern sensor til godkjenning av faglig opplegg/innhold og til avsluttende gjennomgang i plenum samt gjennomgang av skriftlig materiale.
Merknader:
 Emnet kan ikke tas uavhengig av LAA340/LAA341
Normert arbeidsmengde:
Fordypningsmodulen er et tilbud til de studentene som har hatt LAA 340 eller LAA341 høsten før, og ønsker å fordype seg ytterligere i et tema derfra som f. eks detaljert anleggsutforming, vegetasjon, forvaltning, planstrategier etc. Emnet baserer seg på selvprogrammering og mye selvstendig arbeid. Veiledning vil foregår i januarblokka med endelig oppgaveinnlevering i vårsemesteret. Prosjektet skal gjennomføres og presenteres på et profesjonelt nivå.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Seminarer og gjennomganger: 8 timer. Veiledning : 2-4 timer.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått