Course code LAA327

LAA327 Fordypning i LAA307 - planlegging av gravplasser

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Kirsten Grindaker Lunde
Medvirkende: Ola Asbjørn Bettum
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for landskapsplanlegging
Frekvens: År med oddetall
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maks 20 studenter
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen,
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: M-LA: 3-, 4,- og 5-studieår eller B-LI: 3.studieår og som tar LAA307 samme år
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet er en fordypningsmodul i detaljprosjektering eller forvaltning av gravplasser som bygger på LAA307 fra samme år. Det forutsettes stor selvstendighet som et selvprogramerende emne for en større prosjekterings- eller forvaltningsoppgave med noe veiledning. Grunnlaget for teoridelen ligger i LAA307. Egen teoretisk fordypning i LAA327 defineres i forbindelse med den selvprogramert oppgave.
Læringsutbytte:
Emnet er en praktisk anvendelse av teoretiske kunnskaper fra LAA307 som kvalifiserer studentene til å forestå detaljprosjektering av gravplasser og/eller utarbeide forvaltningsplaner på ulike nivåer.
Læringsaktiviteter:
Selvprogrammering med veiledning
Læringsstøtte:
Veiledning
Pensum:
Studentene definerer selv pensum i hht. vinkling på prosjektoppgaven
Forutsatte forkunnskaper:
LAA307 
Obligatorisk aktivitet:
Seminarer og gjennomganger
Vurderingsordning:
Prosjektoppgave(r) Karaktersetting forholder seg til innlevert(e) oppgave(r) som vektlegges med 4/5, og muntlig presentasjon av oppgaven(e) som vektlegges 1/5.
Sensor:
Intern sensor gir innspill til selvprogrammerte prosjketoppgave(r). Ekstern sensor vurderer innlevert(e) prosjketoppgave(r) og muntlig framføring.
Merknader:
Det tas forbehold om endringer. Ved antall påmeldte studenter mindre enn 10 kan det være at emnet ikke tilbys. Emnet kan ikke tas uavhengig av LAA307
Normert arbeidsmengde:
Strukturert undervisning ca 25 timer. Selvstendig arbeid ca 125 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger: inntil 6 timer Seminarer og gjennomganger: ca 15 timer Veiledning ca 2-3 timer pr student
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått