Course code LAA320

LAA320 Utebelysning - Lysdesign

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Jenny Blandina Osuldsen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: År med oddetall.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maks. 25 studenter min. 10 studenter
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2006-2007
Siste gang: 2019H
Fortrinnsrett: Studenter med godkjent bachelor i landskapsarkitektur fra annet lærested eller godkjent 3-årige studier i landskapsarkitektur ved NMBU.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet er bygget opp rundt temaene: Lysdesign, lysteori, lysutstyr, lysstyring, lyskrav, nattfotografering og lyseffekter knyttet til våre fysiske omgivelser som: gangveier, plasser/torg, idrettsplasser, trafikkårer, fasader, terreng, vegetasjon, skulpturer, vannelementer, kulturminner og landemerker. Helhetlig lysplanlegging for byer og tettsteder inngår også i emnet.
Læringsutbytte:

Kunnskap: Studentene skal tilegne seg en oversikt og kunnskap om belysningsteori og feltarbeid hvor lysdesigner og belysningsingeniør jobber sammen med landskapsarkitekter for å skape helhetlige løsninger for utendørs belysning. Studentene får kjennskap og kunnskap om belysningsutstyr, lys som visuelt virkemiddel og forståelse for grunnbelysning i det offentlige rom. Lys i utendørsmiljø diskuteres i forhold til sikkerhetsaspekt, folkehelse og universell utforming.

Ferdighet: Ferdigheter læres gjennom prosjekteksempler og teori om hvordan fravær av naturlig lys kan erstattes med kunstig belysning, muligheter for lysdesign som virkemiddel og å skape trygge og synlige omgivelser. En vesentlig del av kurset omfatter diskusjoner om lysbruk, lysforurensning, lyskilder og testing av lys i 1:1 i feltarbeid og utferder. Studentene skal tilegne seg ferdigheter som gjør de i stand til å lage konsepter for lysdesign, teste belysning og prosjektere for utendørs belysning av offentlige rom og gatemiljøer. Studentene skal tilegne seg og videreutvikle ferdigheter i kreativitet, visualisering, samarbeid og selvstendighet.

Læringsutbytte og generell kompetanse: Læringsutbytte vil gi kunnskap og ferdigheter innen lysdesign og planlegging av konkrete oppgaver i lysdesign for utendørsmiljø. Ferdigheter oppnås ved diskusjoner, oppgaveløsning og fysiske tester 1:1. Kompetanse og forståelse for lysdesign tilegnes gjennom oppgaveløsning, planlegging og formgivning med lysdesignprinsipper. Oppgaver og undersøkelser i felt gjøres gjennom selvstendige studier og gruppearbeider.       

Læringsaktiviteter:
Emnet er lagt opp med forelesningsrekker med kurslærere og eksterne forelesere, samt tilgang til bransjens lysleverandører og produsenter. Samarbeid i grupper, diskusjoner og refleksjoner rundt lysbruk er vesentlig for å lære disiplinen hvor observasjoner og refleksjoner rundt fysiske oppgaver 1:1 i felt, er vesentlige for læringsutbyttet. Selvstendige litteraturstudier og sammenfatning av egne feltobservasjoner sammenfattes som læringskatalog gjennom semesteret.  Studieturer, workshops og prosjekteringsoppgaver gjennomføres for å øve opp evnen til kreativitet, samarbeid og selvstendighet. Prosjekteringsoppgavene er bygd opp slik at de er mest mulig lik reelle situasjoner i arbeidslivet.
Læringsstøtte:
Studentene får løpende veiledning både individuelt og i grupper gjennom øvelser og oppgaveveiledning.
Pensum:

Diverse fagtidsskrifter, litteratur og hjemmesider redegjøres for ved kursstart.

Studentene produserer sin egen læringskatalog gjennom semesteret.

Anbefalt litteratur:

Light for cities, lighting design for Urban spaces. A Handbook.

Ulrike Brandi and Christoph Geissmar-Brandi. ISBN 9783764376291

Light zone city, Christa Santen ISBN 9783764375225

Forutsatte forkunnskaper:
Studenter med godkjent bachelor i landskapsarkitektur fra annet lærested eller godkjent 3-årige studier i landskapsarkitektur ved NMBU.
Anbefalte forkunnskaper:
Studenter med godkjent bachelor i landskapsarkitektur fra annet lærested eller godkjent 3-årige studier i landskapsarkitektur ved NMBU.
Obligatorisk aktivitet:
80 % av forelesninger, studieturer, workshops, læringskatalog og felles gjennomganger av øvelsene. Alle oppgaver må være levert og godkjent.
Vurderingsordning:
Det benyttes mappeevaluering (læringskatalog) med prosjektoppgaver. Mappen skal inneholde nærmere definerte utdrag fra forelesninger, litteraturstudier, kravspesifikasjoner, workshops, studieturer og prosjekteringsoppgaver. Mappen leveres og evalueres ved emneslutt. Alle deler i mappen teller like mye og mappen evalueres under ett.
Sensor:
Sensor godkjenner evalueringsopplegget og evaluerer innlevert mappe.
Normert arbeidsmengde:
Totalt 300 timer. Strukturert tid: 180 timer. Egeninnsats: 120 timer til øvelser og litteraturstudier.
Opptakskrav:
Studenter med godkjent bachelor i landskapsarkitektur fra annet lærested eller godkjent 3-årige studier i landskapsarkitektur ved NMBU.
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger: 30 timer. Workshop/felles gjennomganger: 100 timer. Ekskursjoner: 50 timer
Eksamensdetaljer: :