Course code LAA320

LAA320 Utebelysning - Lysdesign

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Jenny Blandina Osuldsen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: År med oddetall.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maks. 25 studenter min. 10 studenter
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2006-2007
Fortrinnsrett: Studenter med godkjent bachelor i landskapsarkitektur fra annet lærested eller godkjent 3-årige studier i landskapsarkitektur ved NMBU.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet er bygget opp rundt temaene: Lysdesign, lysteori, lysutstyr, lysstyring, lyskrav, nattfotografering og lyseffekter knyttet til våre fysiske omgivelser som: gangveier, plasser/torg, idrettsplasser, trafikkårer, fasader, terreng, vegetasjon, skulpturer, vannelementer, kulturminner og landemerker. Helhetlig lysplanlegging for byer og tettsteder inngår også i emnet.
Læringsutbytte:

Kunnskap
Studentene skal tilegne seg en oversikt og kunnskap om belysningsteori og feltarbeid hvor lysdesigner og belysningsingeniør jobber sammen med landskapsarkitekter for å skape helhetlige løsninger for utendørs belysning. Studentene får kjennskap og kunnskap om belysningsutstyr, lys som visuelt virkemiddel og forståelse for grunnbelysning i det offentlige rom. Lys i utendørsmiljø diskuteres i forhold til sikkerhetsaspekt, folkehelse og universell utforming.

Ferdighet
Ferdigheter læres gjennom prosjekteksempler og teori om hvordan fravær av naturlig lys kan erstattes med kunstig belysning, muligheter for lysdesign som virkemiddel og å skape trygge og synlige omgivelser. En vesentlig del av kurset omfatter diskusjoner om lysbruk, lysforurensning, lyskilder og testing av lys i 1:1 i feltarbeid og utferder. Studentene skal tilegne seg ferdigheter som gjør dem i stand til å lage konsepter for lysdesign, teste belysning og prosjektere for utendørs belysning av offentlige rom og gatemiljøer. Studentene skal tilegne seg og videreutvikle ferdigheter i kreativitet, visualisering, samarbeid og selvstendighet.

Generell kompetanse
Kompetanse og forståelse for lysdesign tilegnes gjennom oppgaveløsning, planlegging og formgivning med lysdesignprinsipper. Oppgaver og undersøkelser i felt gjøres gjennom selvstendige studier og gruppearbeider.       

Læringsaktiviteter:
Emnet er lagt opp med forelesningsrekker, litteraturstudier, studieturer, workshops og prosjekteringsoppgaver, for å øve opp evnen til kreativitet, samarbeid og selvstendighet. Prosjekteringsoppgavene er bygd opp slik at de er mest mulig lik reelle situasjoner i arbeidslivet.
Læringsstøtte:
Studentene får løpende veiledning både individuelt og i grupper.
Pensum:

Diverse fagtidsskrifter, litteratur og hjemmesider redegjøres for ved kursstart.

Anbefalt litteratur:

Light for cities, lighting design for Urban spaces. A Handbook.

Ulrike Brandi and Christoph Geissmar-Brandi. ISBN 9783764376291

Light zone city, Christa Santen ISBN 9783764375225

Forutsatte forkunnskaper:
Studenter med godkjent bachelor i landskapsarkitektur fra annet lærested eller godkjent 3-årige studier i landskapsarkitektur ved NMBU.
Anbefalte forkunnskaper:
Studenter med godkjent bachelor i landskapsarkitektur fra annet lærested eller godkjent 3-årige studier i landskapsarkitektur ved NMBU.
Obligatorisk aktivitet:
80 % av forelesninger, studieturer, workshops og felles gjennomganger av øvelsene. Alle oppgaver må være levert og godkjent.
Vurderingsordning:
Det benyttes mappeevaluering med prosjektoppgaver. Mappen skal inneholde nærmere definerte utdrag fra forelesninger, litteraturstudier, kravspesifikasjoner, workshops, studieturer og prosjekteringsoppgaver. Mappen leveres og evalueres ved emneslutt. Alle deler i mappen teller like mye og mappen evalueres under ett.
Sensor:
Sensor godkjenner evalueringsopplegget og evaluerer innlevert mappe.
Normert arbeidsmengde:
Totalt 300 timer. Strukturert tid: 180 timer. Egeninnsats: 120 timer til øvelser og litteraturstudier.
Opptakskrav:
Studenter med godkjent bachelor i landskapsarkitektur fra annet lærested eller godkjent 3-årige studier i landskapsarkitektur ved NMBU.
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger: 30 timer. Workshop/felles gjennomganger: 100 timer. Ekskursjoner: 50 timer
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått