Course code LAA320

LAA320 Utebelysning - Lysdesign

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Jenny Blandina Osuldsen
Medvirkende: Petter Kristiansen, Petter Kristiansen, Petter Kristiansen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: År med oddetall.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maks. 25 studenter min. 10 studenter
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2006-2007
Fortrinnsrett: Studenter med godkjent bachelor i landskapsarkitektur fra annet lærested eller godkjent 3-årige studier i landskapsarkitektur ved NMBU.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet er bygget opp rundt temaene: Lysdesign, lysteori, lysutstyr, lysstyring, lyskrav, nattfotografering og lyseffekter knyttet til våre fysiske omgivelser som: gangveier, plasser/torg, idrettsplasser, trafikkårer, fasader, terreng, vegetasjon, skulpturer, vannelementer, kulturminner og landemerker. Helhetlig lysplanlegging for byer og tettsteder inngår også i emnet.
Læringsutbytte:
Studentene skal tilegne seg en oversikt og kunnskap om: belysningsteori og feltarbeid der lysdesignere og belysningsingeniører jobber - belysningsutstyr og bruk av dette i utendørsmiljøer.Studentene skal tilegne seg ferdigheter som gjør dem i stand til å lage konsepter, teste belysning og prosjektere belysning av uteområder.De skal tilegne seg ferdigheter i kreativitet, samarbeid og selvstendighet.
Læringsaktiviteter:
Emnet er lagt opp med forelesningsrekker, litteraturstudier, studieturer, workshops og prosjekteringsoppgaver, for å øve opp evnen til kreativitet, samarbeid og selvstendighet. Prosjekteringsoppgavene er bygd opp slik at de er mest mulig lik reelle situasjoner i arbeidslivet.
Læringsstøtte:
Studentene får løpende veiledning både individuelt og i grupper.
Pensum:

Diverse fagtidsskrifter, litteratur og hjemmesider redegjøres for ved kursstart.

Anbefalt litteratur:

Light for cities, lighting design for Urban spaces. A Handbook.

Ulrike Brandi and Christoph Geissmar-Brandi. ISBN 9783764376291

Light zone city, Christa Santen ISBN 9783764375225

Forutsatte forkunnskaper:
Studenter med godkjent bachelor i landskapsarkitektur fra annet lærested eller godkjent 3-årige studier i landskapsarkitektur ved NMBU.
Anbefalte forkunnskaper:
Studenter med godkjent bachelor i landskapsarkitektur fra annet lærested eller godkjent 3-årige studier i landskapsarkitektur ved NMBU.
Obligatorisk aktivitet:
80 % av forelesninger, studieturer, workshops og felles gjennomganger av øvelsene. Alle oppgaver må være levert og godkjent.
Vurderingsordning:
Det benyttes mappeevaluering med prosjektoppgaver. Mappen skal inneholde nærmere definerte utdrag fra forelesninger, litteraturstudier, kravspesifikasjoner, workshops, studieturer og prosjekteringsoppgaver. Mappen leveres og evalueres ved emneslutt. Alle deler i mappen teller like mye og mappen evalueres under ett.
Sensor:
Sensor godkjenner evalueringsopplegget og evaluerer innlevert mappe.
Normert arbeidsmengde:
Totalt 300 timer. Strukturert tid: 180 timer. Egeninnsats: 120 timer til øvelser og litteraturstudier.
Opptakskrav:
Studenter med godkjent bachelor i landskapsarkitektur fra annet lærested eller godkjent 3-årige studier i landskapsarkitektur ved NMBU.
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger: 30 timer. Workshop/felles gjennomganger: 100 timer. Ekskursjoner: 50 timer
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått