Course code LAA221

LAA221 Profesjonskurs I. Anbuds- og prosjektdokumenter

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Ola Asbjørn Bettum
Medvirkende: Kjersti Vallevik Håbjørg
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
80
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen,
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: M-LA; M-PV; B-LI
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Forelesninger: Emnets hoveddel er forelesninger. De viktigste standarder, byggforskrifter og annet relevant regelverk presenteres. Det gjennomføres et intensivkurs i bruk av IT-basert beskrivelsesprogram for nyanlegg og skjøtsel. Semesteroppgaver: Det skal leveres prosjektoppgaver som reflekterer de temaer som tas opp. Det skal utarbeides en kapitteldelt anleggsbeskrivelse etter NS 3420 for nyanlegg og skjøtsel av et grøntanlegg. Emnets innhold er koordinert med innholdet i kurset LAA 233.
Læringsutbytte:

Kunnskap Studentene skal ha kunnskap om forvaltning av grøntanlegg gjennom relevante deler av offentlige forskrifter som byggeforskriften og teknisk forskrift (SAK 10 og TEK 10). De skal ha kjennskap til de viktigste norske standarder for utarbeidelse av prosjektdokumenter for bygging og forvaltning av grøntanlegg. Studentene skal ha elementære, anleggstekniske kunnskaper om gjennomføring av en enkel grøntanleggsentrepise.

Ferdighet Studentene skal kunne utarbeide enkle prosjektdokumenter for et grøntanlegg etter gjeldende norske standarder. De skal ha oversikt over forskriftsbaserte styringsdokumenter for kvalitet i grøntanlegg

Kompetanse Studentene skal utvikle selvstendig, kritisk refleksjon omkring utvikling og skjøtsel av grøntanlegg

Læringsaktiviteter:

Kurset er bygget opp rundt en forelesningsrekke som hovedsakelig følger faser og kapitler i en vanlig nyanleggsoppbygging. I tilknytning til forelesningene vil det bli gitt henvisninger til aktuelle artikler og annen litteratur som er relevant for emnet. Det skal utarbeides semesteroppgaver. Feltbefaring.

Øvingsoppgaver i datasal med veiledning  (forutsatt dekning i budsjettet) 

Læringsstøtte:
Studentene får i forbindelse med semesteroppgaven veiledning i grupper.
Pensum:

Aktuelle Norsk Standard

Relevant fagstoff deles ut underveis i emnet.

Forutsatte forkunnskaper:
De to første studieårene for M-LA og det første studieåret for B-LI må være gjennomført, eventuelt tilsvarende .
Anbefalte forkunnskaper:
Generell anleggsteknisk kompetanse.
Obligatorisk aktivitet:
Krav om 80 % deltakelse på forelesninger, seminarer og på utferd fordi det er lite lærebokstoff i dette emnet.
Vurderingsordning:

Emnet kan ha fått ny eksamensform grunnet virusutbruddet. Sjekk i Canvas.

Obligatoriske innleveringsoppgaver.

Sensor:
Kursinnhold og struktur vurderes av ekstern sensor, som evaluerer et utvalg av de leverte oppgavene.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Total arbeidsmengde er 150 timer hvorav 95 timer brukes til arbeid med semesteroppgaven.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
.
Undervisningstid:
Forelesninger/demonstrasjoner: 35 timer. Seminarer: 12 timer. Befaring: 8 timer.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått