Course code LAA210

LAA210 Fysiske omgivelser - bruk og opplevelser

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Helena Annie Nordh
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for landskapsplanlegging
Frekvens: Årlig. Emnet skal ikke gå våren 2015!
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maks. 35, Min. 10 studenter.
Undervises i periode:
Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: Studenter på masternivå har fortrinnsrett.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet er strukturert rundt forelesninger, seminarer og noen få ekskursjoner. Undervisningen er 4 timer i uken i løpet av vårsemesteret. I tillegg til timeplanlagt tid, forventes studenten å forberede litteraturseminar, foreta individuelle øvelser og skrive en gruppeoppgave.
Læringsutbytte:
Studenten skal ha en forståelse for hvordan vi påvirker og påvirkes av vår fysiske omgivelse (både naturen og det urbane landskapet). Studenten forventes å ha kunnskap om forskning, teorier og begreper om samspillet mellom mennesker og fysisk omgivelse. Studenten skal ha kunnskap om hvilke faktorer i den fysiske omgivelsen som hemmer og fremmer folkehelsen. Videre skal studenten ha en forståelse av menneskelig atferd og kunnskap om ulike metoder som observasjon, medvirkning, etablert kunnskap, etc. som kan brukes til å kartlegge menneskelig aktivitet. Det blir lagt stor vekt på anvendbarheten av teorien. Studenten skal for eksempel kunne analysere og evaluere utformingen av et sted på grunnlag av teori og målgruppen som bruker stedet.
Læringsaktiviteter:
Studentene skal gjennom forelesninger, litteraturseminarer, øvelser og utferder få en innføring i de ulike temaer og metoder som kurset omhandler. Studenten kan gjennom egen litteraturstudie innhente utdypende kunnskap på et bestemt tema. Teoretiske kunnskaper og refleksjon øves i en skriftlig gruppeoppgave.
Læringsstøtte:
-
Pensum:

Norsk Miljøpsykologi - Mennesker og omgivelser av Fyhri, Hauge og Nordh 2012.

I tillegg kommer en rekke artikler som lastes opp på fronter.

Forutsatte forkunnskaper:
Studentene må ha fullført 2 år på Bachelornivå.
Obligatorisk aktivitet:
To litteraturseminar og en øvelse.
Vurderingsordning:
Skriftlig langsgående gruppeoppgave og muntlig presentasjon.
Sensor:
Ekstern sensor leser og vurderer gruppeoppgavene.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Antatte timer: 30 timer forelesninger, 5 timer øvelser, 10 timer seminarer, 10 timer utferder.
Opptakskrav:
GSK.
Overlapp:
-
Undervisningstid:
4 timer undervisning hver uke i vårsemesteret.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått