Detaljer om emnet LAA207

LAA207 Universell utforming

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Medvirkende: Helena Annie Nordh
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Emnet går ikke høsten 2020.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum antall deltakere er 10 studenter. Maks. antall er 40 studenter.
Undervises i periode:
 Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2011-2012
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
Forelesninger, individuelt arbeid, øvingsoppgave i grupper.
Læringsutbytte:

Kunnskap

  • Studenten skal ha kunnskap om betydningen av begrepet universell utforming.
  • Studenten skal ha kunnskap om hva slags barrierer ulike former for funksjonsnedsettelse innebærer når man skal delta på en likeverdig måte for å bo, arbeide og ha fritidsaktiviteter.
  • Studenten skal ha kunnskap om lov- og regelverk som er relevant for temaet universell utforming.

Ferdigheter

  • Studenten skal kunne bruke relevante metoder og litteratur for å vurdere et sted i forhold til universell utforming.
  • Studenten skal kunne analysere og reflektere over hvordan ulike fysiske løsninger skaper begrensninger for likeverdig deltakelse.

Generell kompetanse

  • Studenten forventes å videreutvikle samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning gjennom gruppearbeid.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, litteraturseminar og øvingsoppgave i grupper.
Læringsstøtte:
Canvas.
Pensum:
Inger Marie Lid (2013) Universell utforming- Verdigrunnlag, kunnskap og praksis.
Forutsatte forkunnskaper:
Studentene må ha fullført 1 år på Bachelornivå.
Anbefalte forkunnskaper:
.
Obligatorisk aktivitet:
Litteraturseminar og øvelser.
Vurderingsordning:
Prosjektoppgave i gruppe. Karakter A - F.
Sensor:
Sensor evaluerer alle gruppeoppgaver.
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
GSK.
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Strukturert undervisningstid 4 timer/uke i høstparallellen.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått