Course code LAA207

LAA207 Universell utforming

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Helena Annie Nordh
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum antall deltakere er 10 studenter. Maks. antall er 40 studenter.
Undervises i periode:
 Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2011-2012
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Forelesninger, indiduellt arbeid, øvingsoppgave i grupper.
Læringsutbytte:
Studenten skal ha kunnskap om betydningen av begrepet universell utforming. Studenten skal ha kunnskap om hva slags barrierer ulike former for funksjonsnedsettelse innebærer når man skal delta på en likeverdig måte for å bo, arbeide og ha fritidsaktiviteter. Studenten skal ha kunnskap om lov- og regelverk som er relevant for temaet universell utforming. Studenten kan bruke relevante metoder for å vurdere universell utforming. Studenten skal kunne analysere og forstå hvordan ulike fysiske løsninger skaper begrensninger for likeverdig deltakelse.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, litteraturseminar og øvingsoppgave i grupper.
Læringsstøtte:
Fronter.
Pensum:

Universell utforming- Verdigrunnlag, kunnskap og praksis av Inger Marie Lid.

Norsk standard  NS11005:2011 Universell utforming av opparbeidete uteområder. Krav og anbefalinger.

Norsk standard NS11001-1:2009 Universell utfing av byggverk. Del 1: Arbeids - og publikumsbygninger.

(Standardene fnnes til lån av emneansarlig lerer.)

Forutsatte forkunnskaper:
Studentene må ha fullført 1 år på Bachelornivå.
Obligatorisk aktivitet:
Litteraturseminar og øvelser.
Vurderingsordning:
Prosjektoppgave i gruppe. Karakter A - F.
Sensor:
Sensor evaluerer alle gruppeoppgaver.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Opptakskrav:
GSK.
Overlapp:
-
Undervisningstid:

8 timer forelesing

10 timer seminarer/oppgaver

15 timer muntlige presentasjoner av gruppeoppgaver

120 timer individuellt arbeid/gruppearbeid

Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått