Course code LAA207

LAA207 Universell utforming

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Helena Annie Nordh
Medvirkende: Berit Irene Nordahl
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for landskapsplanlegging
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum antall deltakere er 10 studenter. Maks. antall er 30 studenter.
Undervises i periode:
 Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2011-2012
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Forelesninger, øvingsoppgaver i grupper, ekskursjoner.
Læringsutbytte:
Studenten skal ha kunnskap om betydningen av begrepet universell utforming. Studenten skal ha kunnskap om hva slags barrierer ulike former for funksjonsnedsettelse innebærer når man skal delta på en likeverdig måte for å bo, arbeide og ha fritidsaktiviteter. Studenten skal ha kunnskap om lov- og regelverk som er relevant for temaet universell utforming. Studenten kan finne lov-, regelverk og standarder som er relevant for universell utforming. Studenten kan bruke relevante metoder for å vurdere universell utforming. Studenten skal kunne analysere og forstå hvordan ulike fysiske løsninger skaper begrensninger for likeverdig deltakelse.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, litteraturseminar og øvingsoppgave i grupper.
Læringsstøtte:
Fronter og e-post.
Pensum:

Universell utforming- Verdigrunnlag, kunnskap og praksis av Inger Marie Lid

Norsk standard  NS11005:2011 Universell utforming av opparbeidete uteområder. Krav og anbefalinger (standarden finns til utlån av emneansvarig lerer).

Forutsatte forkunnskaper:
Studentene må ha fullført 1 år på Bachelornivå.
Obligatorisk aktivitet:
Seminarer og øvelser.
Vurderingsordning:
Prosjektoppgave i gruppe.
Sensor:
Sensor evaluerer alle gruppeoppgaver.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Opptakskrav:
GSK.
Overlapp:
-
Undervisningstid:
10 forelesningstimer, 10 seminarier/øvelser, 8 timer gjennomganger (muntlig presentasjon), 2 timer veiledning, 1 dag utferd.
Eksamensdetaljer: :