LAA207 Universell utforming

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Camilla Martha Ihlebæk

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:Minimum antall deltakere er 10 studenter. Maks. antall er 40 studenter.

Frekvens:Emnet går ikke høsten 2023 da emnet er under revidering.

Forventet arbeidsmengde:125 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode: Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Forelesninger, individuelt arbeid, øvingsoppgave i grupper.

Dette lærer du

Kunnskap

 • Studenten skal ha kunnskap om betydningen av begrepet universell utforming.
 • Studenten skal ha kunnskap om hva slags barrierer ulike former for funksjonsnedsettelse innebærer når man skal delta på en likeverdig måte for å bo, arbeide og ha fritidsaktiviteter.
 • Studenten skal ha kunnskap om lov- og regelverk som er relevant for temaet universell utforming.

Ferdigheter

 • Studenten skal kunne bruke relevante metoder og litteratur for å vurdere et sted i forhold til universell utforming.
 • Studenten skal kunne analysere og reflektere over hvordan ulike fysiske løsninger skaper begrensninger for likeverdig deltakelse.

Generell kompetanse

 • Studenten forventes å videreutvikle samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning gjennom gruppearbeid.
 • Forelesninger, litteraturseminar og øvingsoppgave i grupper.
 • Canvas.
 • Inger Marie Lid (2013) Universell utforming- Verdigrunnlag, kunnskap og praksis.
 • Studentene må ha fullført 1 år på Bachelornivå.
 • Oppgave i gruppe. Karakter A - F.

 • Sensor evaluerer alle gruppeoppgaver.
 • Litteraturseminar og øvelser.
 • Emnet vil ikke bli tilbudt i 2022. For studieåret 2023/2024 vurderes det om LAA207 skal revideres eller evt slås sammen med andre emner.
 • Strukturert undervisningstid 4 timer/uke i høstparallellen.
 • GSK