Course code LAA207

LAA207 Universell utforming

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Camilla Martha Ihlebæk
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Emnet går ikke høsten 2022 da emnet er under revidering.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum antall deltakere er 10 studenter. Maks. antall er 40 studenter.
Undervises i periode:
 Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2011-2012
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Forelesninger, individuelt arbeid, øvingsoppgave i grupper.
Læringsutbytte:

Kunnskap

  • Studenten skal ha kunnskap om betydningen av begrepet universell utforming.
  • Studenten skal ha kunnskap om hva slags barrierer ulike former for funksjonsnedsettelse innebærer når man skal delta på en likeverdig måte for å bo, arbeide og ha fritidsaktiviteter.
  • Studenten skal ha kunnskap om lov- og regelverk som er relevant for temaet universell utforming.

Ferdigheter

  • Studenten skal kunne bruke relevante metoder og litteratur for å vurdere et sted i forhold til universell utforming.
  • Studenten skal kunne analysere og reflektere over hvordan ulike fysiske løsninger skaper begrensninger for likeverdig deltakelse.

Generell kompetanse

  • Studenten forventes å videreutvikle samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning gjennom gruppearbeid.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, litteraturseminar og øvingsoppgave i grupper.
Læringsstøtte:
Canvas.
Pensum:
Inger Marie Lid (2013) Universell utforming- Verdigrunnlag, kunnskap og praksis.
Forutsatte forkunnskaper:
Studentene må ha fullført 1 år på Bachelornivå.
Anbefalte forkunnskaper:
.
Obligatorisk aktivitet:
Litteraturseminar og øvelser.
Vurderingsordning:
Oppgave i gruppe. Karakter A - F.
Sensor:
Sensor evaluerer alle gruppeoppgaver.
Merknader:
Emnet vil ikke bli tilbudt i 2022. For studieåret 2023/2024 vurderes det om LAA207 skal revideres eller evt slås sammen med andre emner.
Normert arbeidsmengde:
125 timer.
Opptakskrav:
GSK.
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Strukturert undervisningstid 4 timer/uke i høstparallellen.
Eksamensdetaljer: Oppgave: Bokstavkarakterer