Course code LAA110

Emneansvarlige: Tone Lindheim
Medvirkende: Anne Katrine Geelmuyden, Tore Edvard Bergaust, Kristin Marie Berg
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen og avsluttes i vårparallellen. 
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: <p>M-LA 3. trinn</p><p>B-LING 2. trinn</p>
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
I M P U L S   Inspirerende & Motiverende dobbeltforelesninger innen Planlegging, Utforming, Landskap & Samfunn. Det tilbys foredrag hver annen uke, i mars og april og i oktober og november b.la. med nyskapende representanter fra profesjonen, forvaltningen og forskningen med dagsaktuelle tema innenfor forskning og utviklingsarbeid. Emnet er bygget opp over en forelesningsrekke som arrangeres i undervisningsperiodene 2. og 4. Forelesningene vil variere fra år til år, slik at de henvender seg som nyheter til studenter i alle årskull. Arkitekturkritikk og faglig forfatterskap inngår som faste forelesninger.                                                                                                                                                                                       
Læringsutbytte:

Kunnskap; studentene skal ha en oversikt over den faglige debatten i landskapsarkitektur- og planleggingsfaget.

Faglige ferdigheter; oppsøke, vurdere og henvise til relevante kunnskapskilder og referanseprosjekter og fremstille disse slik at de belyser en problemstilling. Studentene skal uttrykke seg skriftlig om et selvvalgt tema, med relasjon til forelesningsrekken og sette dette inn i en faglig kontekst i landskapsarkitektur / landskapsplanlegging.

Generell kompetanse; basis for kritisk refleksjon over landskapsarkitekturfaglige teorier, metoder og fagtradisjoner. Emnet gir øvelse i skriving.

Læringsaktiviteter:
Forelesningene skal bidra som inspirasjon, vise trender og policy i aktuelle fagområder i landskapsarkitekturfaget. Kunnskap og generell kompetanse oppnås gjennom skriveøvelser, som gir ferdighet i kritisk tenkning og skriving. Studentene går kritisk gjennom hverandres tekster.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
I tillknytnig til forelesnigene vil det bli henvist til aktuelle tidsskrift, litteratur og nettsteder som er relevant for den enkelte forelesning.
Forutsatte forkunnskaper:
Studentene skal fortrinnsvis ha gjennomført de to første av programmets studieår.
Anbefalte forkunnskaper:
.
Obligatorisk aktivitet:
80% tilstedeværelse.
Vurderingsordning:
Mappevurdering med oppgaveinnlevering - essay/kronikk. 
Sensor:
Ekstern sensor deltar ved utforming av eksamensoppgaver og sensorveiledning. Sensor vurderer et tilfeldig utvalg av kandidater.
Normert arbeidsmengde:
125 timer 
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
32 timer forelesninger
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått/ Ikke bestått