Course code LAA110

Emneansvarlige: Tone Lindheim
Medvirkende: Anne Katrine Geelmuyden, Tore Edvard Bergaust
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen og avsluttes i vårparallellen. 
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: M-LA
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

I M P U L S Inspirerende & Motiverende møter innen Planlegging, Utforming, Landskap & Samfunn Det tilbys foredrag hver annen uke* b.la. med nyskapende representanter fra profesjonen, forvaltningen og forskningen med dagsaktuelle tema innenfor forskning og utviklingsarbeid. Emnet er bygget opp over en forelesningsrekke som arrangeres i undervisnigsperiodene 2. og 4. Forelesningen vil variere fra år til år, slik at de henvender seg som nyheter til studenter i alle årskull. Arkitekturkritikk og faglig forfatteskap inngår som faste forelesninger.                                                                                                 

*I 2019 vil det tilbys flere forelesninger som en del av 100årsjubileet for landskapsarkitekturutdanningen, dels som IMPULS+.

Læringsutbytte:

Kunnskap; studentene skal ha en oversikt over den faglige debatten i landskapsarkitektur- og planleggingsfaget.

Faglige ferdigheter; oppsøke, vurdere og henvise til relevante kunnskapskilder og fremstille disse slik at de belyser en problemstilling. skal uttrykke seg skriftlig om et selvvalgt tema, med relasjon til forelesningsrekken og sette dette inn i en videre faglig kontekst i landskapsarkitektur / landskapsplanlegging.

Generell kompetanse; basis for kritisk refleksjon over landskapsarkitekturfaglige teorier, metoder og fagtradisjoner. Emnet gir øvelse i skriving.

Læringsaktiviteter:
Forelesningene skal bidra som inspirasjon, vise trender og policy i aktuelle fagområder i landskapsfaget. Kunnskap og generell kompetanse oppnås gjennom skriveøvelser, som gir ferdighet i kritisk tenkning og skriving. Studentene går kritisk gjennom hverandres tekster.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
I tillknytnig til forelesnigene vil det bli henvist til aktuelle tidsskrift, litteratur og nettsteder som er relevant for den enkelte forelesning.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
.
Obligatorisk aktivitet:
80% tilstedeværelse.
Vurderingsordning:
Langsgående evaluering med oppgaveinnlevering - essay/kronikk
Sensor:
Ekstern sensor deltar ved utforming av eksamensoppgaver og sensorveiledning. Sensor vurderer et tilfeldig utvalg av kandidater.
Merknader:
Emnet timeplansikres for LAA 115 og LAA 116.
Normert arbeidsmengde:
150 timer total
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
30 timer forelesninger, i 2019 utvidet som en del av jubileet. 
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått