Course code LAA110

Emneansvarlige: Tone Helen Lindheim
Medvirkende: Ingrid Merete Ødegård, Morten Clemetsen, Anne Katrine Geelmuyden, Tore Edvard Bergaust, Kirsten Grindaker Lunde, Gjest Guest
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for landskapsplanlegging
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50, men det er åpne forelesninger, for studenter, ansatte og publikum
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen og avsluttes i vårparallellen. 
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: M-LA
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
I M P U L S Inspirerende & Motiverende møter innen Planlegging, Utforming, Landskap & Samfunn Det tilbys foredrag hver annen uke bla med nyskapende representanter fra profesjonen og forvaltningen med dagsaktuelle tema innenfor forskning og utviklingsarbeid. Emnet er bygget opp over en forelesningsrekke som arrangeres i undervisnigsperiodene 2. og 4. Forelesningen vil variere fra år til år, slik at de henvender seg som nyheter til studenter i alle årskull. Arkitekturkritikk og faglig forfatteskap inngår som faste forelesninger.
Læringsutbytte:

Kunnskap; studentene skal ha en oversikt over den faglige debatt i landskapsarkitektur- og planleggingsfaget.

Faglige ferdigheter; oppsøke, vurdere og henvise til relevante kunnskapskilder og fremstille disse slik at de belyser en problemstilling. skal uttrykke seg skriftlig om et selvvalgt tema, med relasjon til forelesningsrekken og sette det inn i en videre faglig kontekst i landskapsarkitektur / landskapsplanlegging.

Generell kompetanse; basis for kritisk reflektere over landskapsarkitekturfaglige teorier, metoder og fagtradisjoner. Emnet gir øvelse i skriving.

Læringsaktiviteter:
Forelesningene skal bidra som inspirasjon, vise trender og policy i aktuelle fagområder i landskapsfaget. Kunnskap og generell kompetanse oppnås gjennom skriveøvelser, som gir ferdighet i kritisk tenkning og skriving. Studentene går kritisk gjennom hverandres tekster.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
I tillknytnig til forelesnigene vil det bli henvist til aktuelle tidsskrift, litteratur og nettsteder som er relevant for den enkelte forelesning.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
.
Obligatorisk aktivitet:
80% tilstedeværelse.
Vurderingsordning:
Langsgående evaluering med oppgaveinnlevering - essay/kronikk
Sensor:
Sensor deltar ved utforming av eksamensoppgaver og sensorveiledning. Sensor vurderer et tilfeldig utvalg kandidater.
Merknader:
Emnet timeplansikres for LAA 115 og LAA 116.
Normert arbeidsmengde:
Kurseter bygget opp som en serie med forelesninger hvert semester (emnet går over to semester)  med varierende temaer adressert til studenter på alle nivåer.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
30 timer forelesninger, 120 timer øvelser, individuelt og i grupper.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått