Course code LAA110

Emneansvarlige: Tone Lindheim
Medvirkende: Anne Katrine Geelmuyden, Tore Edvard Bergaust, Kristin Marie Berg
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
60
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen og avsluttes i vårparallellen. 
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: <p>M-LA 3. trinn</p><p>B-LING 2. trinn</p>
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
I M P U L S   Inspirerende og motiverende dobbeltforelesninger innen Planlegging, Utforming, Landskap & Samfunn. Det tilbys foredrag hver uke, i mars/april og i oktober/november b.la. med nyskapende representanter fra profesjonen, forvaltningen og forskningen med dagsaktuelle tema innenfor forskning og utviklingsarbeid. Emnet er bygget opp over en forelesningsrekke som arrangeres i undervisningsperiodene 2. og 4. Forelesningene vil variere fra år til år, slik at de henvender seg som nyheter til studenter i alle årskull. Arkitekturkritikk og faglig forfatterskap inngår som faste forelesninger.                                                                                                                                                                                       
Læringsutbytte:

Kunnskap; studentene skal ha en oversikt over den faglige debatten i landskapsarkitektur- og planleggingsfaget.

Faglige ferdigheter; oppsøke, vurdere og henvise til relevante kunnskapskilder og referanseprosjekter og fremstille disse slik at de belyser en problemstilling. Studentene skal uttrykke seg skriftlig om et selvvalgt tema, med relasjon til forelesningsrekken og sette dette inn i en faglig kontekst i landskapsarkitektur / landskapsplanlegging.

Generell kompetanse; basis for kritisk refleksjon over landskapsarkitekturfaglige teorier, metoder og fagtradisjoner. Emnet gir øvelse i skriving.

Læringsaktiviteter:
Forelesningene skal bidra som inspirasjon, vise trender og policy i aktuelle fagområder i landskapsarkitekturfaget. Kunnskap og generell kompetanse oppnås gjennom skriveøvelser, som gir ferdighet i kritisk tenkning og skriving. Studentene går kritisk gjennom hverandres tekster.
Læringsstøtte:
-
Pensum:

- Niels Christian Geelmuyden: "Skrivekunstens hemmeligheter", Cappelen Damm

- Jo Bech-Karlsen: "Jeg skriver, altså er jeg - en bok for fagskriveren som vil fortelle", Tanum.

I tilknytning til forelesningene vil det i tillegg bli henvist til aktuelle tidsskrift, litteratur og nettsteder som er relevant for den enkelte forelesning.

Forutsatte forkunnskaper:
Studentene skal fortrinnsvis ha gjennomført de to første av programmets studieår.
Anbefalte forkunnskaper:
.
Obligatorisk aktivitet:
80% tilstedeværelse 
Vurderingsordning:
Hverandre-vurdering og innlevering av et essay/kronikk. 
Sensor:
Ekstern sensor deltar ved utforming av eksamensoppgaver og sensorveiledning. Sensor vurderer et tilfeldig utvalg av kandidater.
Merknader:
Endringer kan finne sted
Normert arbeidsmengde:
125 timer 
Opptakskrav:
Generell studiekompetanse
Undervisningstid:
31 timer forelesninger, dvs 15-16 dobbeltforelesninger
Eksamensdetaljer: Essay: Bestått/ Ikke bestått