Course code KJM352

KJM352 Stråling og radiokjemi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Lindis Skipperud
Medvirkende: Ole Christian Lind, Tove Loftaas, Marit Betty Nandrup Pettersen, Brit Salbu, Deborah Helen Oughton
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for miljøvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maks 15 og min 5 studenter sammen med KJM350.
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2011-2012
Fortrinnsrett: Kjemi, Radioøkologi, Miljø og naturressurser, M-KJEMI, M-RAD, M-MINA.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Forelesninger: Radioaktive nukliders egenskaper inklusivt halveringstid, stråletyper, og radiotoksisitet, strålingens biologiske effekter og strålevern, bruk av enkle målemetoder. Laboratorieøvelser: enkle tracermetoder og bruk av enkle målemetoder for alfa, beta og gammastråling til kvalitativ og kvantitativ analyse. Eventuell repetisjon av stoff som fremstår som vanskelig.
Læringsutbytte:
Studentene skal ha oversikt over radionukliders egenskaper og radioaktiv stråling, bruk av radioaktive tracere og enkle målemetoder samt strålevern. Kurset gir tillatelse til bruk av åpne ioniserende strålekilder. Studentene skal etter kurset: Studentene skal forstå radioaktive nukliders egenskaper inklusivt halveringstid, stråletyper, radiotoksisitet og ha innsikt i strålingens biologiske effekter og effektivt strålevern. Studentene skal være i stand til å benytte enkle tracermetoder og enkle målemetoder for alfa-, beta- og gamma-stråling til kvalitativ og kvantitativ analyse anvendt til forskningsoppgaver. Studentene skal ha tilstrekkelig kunnskap om radioaktive stoffer og strålevern slik at studentene blir godkjent som brukere av ioniserende kilder som de kan anvende i sine forskningsoppgaver. Kunnskap er viktig for å redusere unødig angst og uro knyttet til radioaktivitet hos befolkningen.
Læringsaktiviteter:
Radiokjemi og kunnskap om radioaktiv stråling er et eksperimentelt fag hvor forelesninger og laboratorieøvelser er nøye integrert. Forelesningene brukes til å utvikle grunnleggende forståelse av atomkjernen og strålingens natur, og hvordan vi kan benytte atomkjernens egenskaper til kvalitativ og kvantitativ analyse. Laboratorieøvelsene er nøye tilpasset forelesninger slik at teoretiske forelesninger blir omsatt til praktisk laboratoriearbeid. Gjennom laboratoriejournaler følges studentenes læringsevne slik at misforståelser kan rettes gjennom kursprogresjonen. Gjennom 3 laboratorieoppgaver skal studenten ha praktisk innføring i alle sentrale deler av pensum. Godkjennelse av journaler er en forutsetning for å avlegge eksamen. Bestått eksamen gir studentene tillatelse til bruk av ioniserende kilder i deres forskningsoppgaver.
Læringsstøtte:
Forelesninger, laboratorieveiledning, litteratur(lærebok og fagartikler), journalveiledning.
Pensum:
G.R. Choppin, J.-O. Liljenzin og J. Rydberg Radiochemistry and nuclear chemistry. 3rd ed., 2002. Støttelitteratur: Publiserte artikler.
Forutsatte forkunnskaper:
KJM100, KJM120
Anbefalte forkunnskaper:
MATH100, FYS100.
Obligatorisk aktivitet:
Alle 3 laboratorieøvelsene og innlevering av laboratoriejournaler er obligatoriske. Rapportene/journalene må alle være innlevert og vurdert bestått for å kunne gå opp til eksamen.
Vurderingsordning:
Skriftlig 3-timers slutteksamen.
Sensor:
Ekstern sensor vil benyttes til evaluering av skriftlig eksamen.
Merknader:
Undervisningsdelen av emnet KJM352 går i augustblokka samkjørt med KJM350. I høstparallellen skal studentene utarbeide laboratorie journaler. Eksamen avholdes i høstparallellen.
Normert arbeidsmengde:
Ca 150 timer totalt.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
5 studiepoeng reduksjon mot KJM350
Undervisningstid:
-
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått