Detaljer om emnet KJM351

KJM351 Eksperimentell radioøkologi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2019 .

Emneansvarlige: Ole Christian Lind
Medvirkende: Ole Christian Lind, Lindis Skipperud, Deborah Helen Oughton, Marit Betty Nandrup Pettersen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
16
Undervises i periode:
Emnet går over 2.5 uker i januarblokken. Emnet har undervisning i januarblokken, mens vurdering foregår i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: M-KJEMI, M-MINA, M-RAD.
Emnets innhold:
Forelesninger: Radioøkologi og radioaktive stoffers transport og spredning i ulike økosystemer. Radioaktive kilder og tilstandsformer (spesiering). Biologiske effekter av ioniserende stråling. Bruk av avanserte metoder i radioøkologi. Laboratorieøvelser: kilder og radioaktive partikler (elektronmikroskopi). Radiokjemiske separasjonsmetoder, ulike tracer teknikker og avanserte målemetoder inklusivt partikkelkarakterisering og massespektrometri. Spesiering, mobilitet og biologisk opptak. Semesteroppgave: Selvvalgt emne.
Læringsutbytte:
Studentene skal ha oversikt over radioøkologi og være i stand til å utføre eksperimentelle radioøkologiske studier. Kurset gir grundig innføring i radiokjemi, inklusivt tracerteknikker, radiokjemiske separasjons-teknikker samt avanserte målemetoder som benyttes innen radioøkologi. I tillegg til radioaktive kilder fokuserer kurset på tilstandsformer (speciering), transport, mobilitet, biologisk opptak og effekt av radioaktiv stråling samt konsekvensvurderinger knyttet til radioaktiv forurensing. Sudentene vil ha kunnskap om radioaktive kilder og forstå radioaktive stoffers transport i ulike økosystemer, forstå basis for konsekvensvurderinger og settes i stand til å utføre radioøkologiske studier ved bruk av tracerteknikker, radiokjemiske separasjons-teknikker samt avanserte målemetoder. Studentene vil ha innsikt i vurderinger av konsekvenser og bruk av effektive tiltaksmetoder, dvs ha kompetanse som kan bidra i nasjonal beredskap knyttet til radioaktiv forurensning av ulike økosystemer. Studentene skal lære hvordan man forbereder og presenterer teknisk og vitenskapelig informasjon, både muntlig og skriftlig. De vil lære seg å tenke kritisk, og løse komplekse og multidisiplinære problemer, i tillegg til å tolke aktuell forskningslitteratur.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, laboratorieøvelser med lab rapport og en semesteroppgave. Godkjennelse av en samlet labjournal er en forutsetning for å avlegge eksamen.
Læringsstøtte:
Case-study inkludert i enkelte forelesninger.
Pensum:
G.R. Choppin, J.-O. Liljenzin og J. Rydberg. Radiochemistry and nuclear chemistry. 4th ed., 2013. Støttelitteratur: Publiserte artikler.
Forutsatte forkunnskaper:
KJM100.
Anbefalte forkunnskaper:
MATH100, FYS100, KJM350 (er sterkt anbefalt).
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Laboratoriejournalen teller karaktervekt 1/4. Prosjektoppgave teller karaktervekt 1/4. Skriftlig slutteksamen (3,5 t) karaktervekt 2/4. Alle eksamensdeler må være bestått.
Sensor:
Ekstern sensor vil benyttes til evaluering av skriftlig eksamen.
Merknader:
Emnet går over 2.5 uker i januar hvert år. KJM350, som undervises i augustblokka, er sterkt anbefalt som forkunnskaper. Dette kurset (Eksperimentell radioøkologi) eller det assosierte kurset KJM353 (Radioøkologi) er obligatorisk for master i radioøkologi og masterstudiet i kjemi, fagområde radiokjemi. Anbefalt for masterstudiet i kjemi, fagområde miljøkjemi og masterstudiet i Miljø og naturressurser.
Normert arbeidsmengde:
Totalt 300 timer arbeidsmengde: 48 timer forelesninger. 24 timer laboratorieøvelser. 4 timer case study. 2 timer laboratoriedemonstrasjoner. Egeninnsats (selvstudium, laboratorierapport, semesteroppgave). Veiledet semesteroppgave: tid anvendt er individuelt betinget.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
5 stp mot KJM353
Undervisningstid:
48 timer forelesninger. 24 timer laboratorieøvelser. 4 timer case study. 2 timer laboratoriedemonstrasjoner. Veiledet semesteroppgave: Tid anvendt er individuelt betinget.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått