Course code KJB311

KJB311 Protein NMR

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Lars Skjeldal
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
 50 
Undervises i periode:
08 augustblokk. Undervisning og evaluering i augustblokk. 
Første gang: Studieår 2014-2015
Siste gang: 2017H
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Innledende litteratur om endimensjonale og todimensjonale NMR-opptak av proteiner. Studentene får kunnskap om håndtering av proteiner i løsning, og bruk av deutererte løsemidler. Pulssekvenser fra journaler vil bli gjennomgått (krever NMR-kunnskap).  Videre vil kurset omhandle tilordning av 2-dimensjonale proteinspektra, og bruk av isotopinkorporering. Til slutt vil kurset vise hvordan 3-dimensjonal struktur av proteiner kan beregnes ut fra NMR-spektra.
Læringsutbytte:
Studentene får kunnskap om håndtering av proteiner i løsning for NMR-opptak. Studentene skal være i stand til å tilordne aminosyrer i et 2-dimensjonalt proton-proton TOCSY-spektrum. Kjenne til hvordan 3-dimensjonal proteinstruktur kan beregnes.
Læringsaktiviteter:
  • Utvalgte publikasjoner.
  • Forelesningsnotater.
  • Bruk av dataprogram.
Læringsstøtte:

E-post lars.skjeldal@nmbu.no

Fronter. 

Pensum:
Utvalgte publikasjoner (engelsk).
Forutsatte forkunnskaper:
  • KJM311 Organisk spektroskopi (eller tilsvarende).
  • KJB310 Proteinkjemi (eller tilsvarende).
Vurderingsordning:
3,5 timers skriftlig eksamen, teller 100 %.
Sensor:
Ekstern sensor retter 25 utvalgte besvarelser. 
Merknader:
Minimum 5 studenter
Normert arbeidsmengde:

Totalt 150 t, intensivt i tre uker:

14 t forelesninger24 t oppgaveløsning112 t selvstudium
Opptakskrav:
Realfag.
Undervisningstid:
Fordelt på tre uker: Forelesninger 14 timer Oppgaveløsning 24 timer
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått