Course code KJB210

KJB210 Eksperimentell og anvendt biokjemi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Vincentius Gerardus Henricus Eijsink
Medvirkende: Heidi Østby, Tora Asledottir, Ellen Cathrine Hasle Kokkim, Anne Cathrine Bunæs, Tove Gulbrandsen Devold, Silje Benedicte Lorentzen, Marianne Slang Jensen, Tina Rise Tuveng, Irene Comi
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
108 (inkludert studenter på emnet KJB201)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2005-2006
Fortrinnsrett: B-MAT. B-BIOTEK. M-KB.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet består av ukentlige forelesninger og laboratorieøvelser. Emnet handler primært om næringsmiddelkjemi, anvendt bioteknologi, og eksperimentelle biokjemiske metoder som brukes innen forskning og i mer anvendt sammenheng. Teorien bak metodene vil diskuteres på forelesningene og illustreres gjennom laboratorieøvelsene.

Det legges vekt på skriving av laboratoriejournaler og noen av disse vil danne en del av grunnlaget for sluttkarakteren for kurset. Forelesningene vil ta for seg de viktigste temaene innen anvendt biokjemi og næringsmiddelkjemi (f.eks. vitaminer, tilsetningsstoffer i mat, geler, viskositet). Temaene koordineres med emnene KJM110 og KJB200.

Læringsutbytte:

Teoridelen: Studenten vil lære om struktur og funksjon til viktige molekyler i levende celler og biologiske råstoffer, med fokus på matens hovedkomponeneter (karbohydrater, fett og proteiner, DNA, vitaminer, mineraler og aktuelle tilsetningsstoffer). Studentene skal kunne gjennomføre biokjemiske analyser, som er sentrale i matvitenskap og bioteknologi. Studenten skal også lære om hvordan enzymer hjelper til å bistå og kontrollere biologiske prosesser. Emnet legger vekt på laboratorieøvelser hvor studenten skal lære elementære biokjemiske teknikker som:

 • pipettering av små volumer
 • spektrofotometri
 • standardkurver
 • måling av proteiner, karbohydrater og fett
 • måling av enzymaktivitet, inkl. enzymkinetikk
 • kromatografi av proteiner
 • elektroforese av proteiner
 • bestemmelse av vitaminer og fargestoffer

Det er et viktig mål for kurset å lære studenten å rapportere eksperimentelle resultater. Etter dette kurset skal studentene være i stand til å rapportere forskning på en professjonel måte.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Øvelser på laboratoriesaler (med intensiv veiledning) Skriving av journaler. Kollokvier og selvstudium.
Læringsstøtte:

Intensiv veiledning under laboratorieøvelser. Spørretimer.

Canvas.

Pensum:
Pensumliste foreligger ved semesterstart. Det skriftlige materialet består av et kurshefte skrevet av lærerne samt deler av en lærebok i "Food Chemistry".
Forutsatte forkunnskaper:
Generell kjemi tilsvarende KJM100. Biokjemi tilsvarende KJB200 (kan tas samtidig).
Anbefalte forkunnskaper:
Organisk kjemi tilsvarende KJM110.
Obligatorisk aktivitet:
 • Alle forelesninger som har med laboratorieøvelsene å gjøre (14 timer).
 • Selve laboratorieøvelsene.
 • Innlevering av labjournaler.
Vurderingsordning:
Laboratoriejournal teller 25 %. Skriftlig prøve (3,5 t) teller 75 %. Begge deler må være bestått.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene og retter 25 utvalgte besvarelser. Kun intern sensor for laboratoriejournaler.
Merknader:
Emnet KJB210 tilsvarer KJB201 + MVI202. 
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 50 t. Laboratorieøvinger med journal og spørretimer: 120 t. Selvstudium: 130 t.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
Det er ikke mulig å få studiepoeng for både KJB201 og KJB210, da KJB201 er inkorporert i KJB210.
Undervisningstid:
4 timers forelesning per uke i 12,5 uker. 6 timers laboratorieundervisning i 9 uker (1 x 6 timer per uke). Ukentlig spørretime.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått