Course code JUS210

JUS210 Eierådighet og rettigheter i fast eiendom

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Einar Bergsholm
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for landskapsplanlegging
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

ca 40 timer forelesninger. Det legges betydelig vekt på praktisk oppgaveløsning.

Læringsutbytte:

Kurset skal gi studentene en grundig innføring fast eiendoms retttsforhold. Viktige temaer er følgende: matrikkel og tinglysningsordning, erverv av eiendomsrett - herunder hevd, eiendomsgrenser, servitutter, tomtefeste, naborett, gjerdelov og beiterett, sameie, eierådighet og samfunnskontroll. det legges betydelig vekt på oppgaveløsning.

Læringsaktiviteter:

Ca 40 timer undervisning.

Læringsstøtte:

.

Pensum:

pensumlitteratur og andre kilder legges ut på Fronter.

Forutsatte forkunnskaper:

JUS100, JUS102 og JUS 110.

Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:

Skriftlig prøve, 3,5 timer.

Sensor:

Ekstern sensor deltar ved vurdering av eksamensbesvarelsene fra et tilfeldig utvalg eksaminander, eventuelt alle eksaminander.

 

Samtaler om emnets innhold og gjennomføring er fast tema under sensurkonferanse.

Merknader:

.

Normert arbeidsmengde:

Ca. 40 timer forelesning.

 

Totalt normert student arbeidsmengde: 300 timer

Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
 -
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått