Detaljer om emnet JUS104

JUS104 Avtalerett og gjeldsforfølgning

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2014 .

Emneansvarlige: Baard Steinar Taubøll
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for landskapsplanlegging
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Første gang: Studieår 2015-2016
Siste gang: 2015V
Anbefalte forkunnskaper:
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: :