Detaljer om emnet JUS104

JUS104 Avtalerett og gjeldsforfølgning

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2014 .

Emneansvarlige: Baard Steinar Taubøll
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for landskapsplanlegging
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Første gang: Studieår 2015-2016
Siste gang: 2015V
Anbefalte forkunnskaper:
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: :