Detaljer om emnet JORD251

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret med start høsten 2020 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
(Store bokstaver)
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i stigende rekkefølge
VET353 Dyrevelferd NO 9
VET303 Populasjonsmedisin NO 9
VET334 Innledende klinikk og veterinær samfunnsmedisin NO 8.5
VET411 Introduksjon til veterinær epidemiologi EN 7.5
AQF220 Sjømat, trygghet og helseeffekter EN 7.5
AQF231 Marinressurser - forskning og innovasjon EN 7.5
TMPA220 Park- og grøntanleggsteknikk, nyanlegg og skjøtsel NO 7.5
PAE301 Agroecology: Working with the Complexity of Farming Systems EN 7.5
VETFORSK411 Introduksjon til veterinær epidemiologi 7.5
AQF200 Primærproduksjon - akvakultur og fiskeri EN 7.5
AQF210 Marine næringsmiddelressurser, prosessering og teknologi EN 7.5
VET352-3 Statistikk, epidemiologi, veterinær samfunnsmedisin og kollegakommunikasjon NO 7.5
LAA233 LAA233 Profesjonskurs II. Prosjektgjennomføring, entreprisemodeller, lovverk og konflikthåndering. NO 7.5
BUS362 Corporate Tax and Sustainability EN 7.5
VET332 Prosjektrelatert retning NO 7.5
VET305 Ernæringslære NO 7.5
VET313 Akvakultur og fiskesykdommer NO 7.5
M60-ABG Masteroppgave EN, NO 60
M60-AE Masteroppgave EN, NO 60
M60-BA Masteroppgave 60
M60-BIAS Masteroppgave 60
M60-BIOL Masteroppgave EN, NO 60
M60-BIOTEK Masteroppgave EN, NO 60
M60-MPP Masteroppgave 60
M60-AA Masteroppgave EN, NO 60
M60-MINA Masteroppgave EN, NO 60
M60-ECOL Masteroppgave EN, NO 60
M60-RAD Masteroppgave EN, NO 60
M60-MF Masteroppgave 60
M60-MAT Masteroppgave 60
M60-LUN Masteroppgave NO 60
M60-LA Masteroppgave 60
M60-KJEMI Masteroppgave EN, NO 60
M60-KB Masteroppgave EN, NO 60
M60-IØ Masteroppgave 60
M60-GS Masteroppgave EN, NO 60
M60-NF Masteroppgave 60
M60-PV Masteroppgave EN, NO 60
M60-HV Masteroppgave 60
M60-VET Masteroppgave EN, NO 60
M60-FT Masteroppgave EN, NO 60
M60-GEOM Masteroppgave 60
M60-VM Masteroppgave 60
VET352-7 Rettslære, samfunnsoppdraget i veterinær samfunnsmedisin og dyrevelferd 6
VET433 Forskningsopphold EN, NO 6
VET433 Forskningsopphold EN, NO 6
VET301 Dyrenes biologi NO 6
VET433 Forskningsopphold 6
FORN350 Ressurser i kretsløp - bærekraftig forvaltning av avfallsressurser NO 5
MVI261 Varme- og kuldeteknikk I EN 5