Course code JORD221

JORD221 Jordfysikk, øvelseskurs

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Trond Børresen, Trond Børresen
Medvirkende: Per Ivar Hanedalen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for miljøvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

Minimum 5 studenter. Maksimum 12 studenter.

Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2003-2004
Siste gang: 2014H
Fortrinnsrett: B-MINA; M-MINA; M-PV; B-PV.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Feltøvelser: Uttak av jordprøver for fysiske analyser. Måling av jordfysiske parametre i felt. Laboratorie-øvelser: Bestemmelse av volumetriske forhold i jord, porestørrelses-fordeling, jordas ledningsevne målt med vann og luft, jordaggregatenes egenskaper og rotlengde.

Læringsutbytte:
Innsikt i: - Måling og beregning av ulike jordfysiske parametre, - Relasjoner mellom ulike jordfysiske parametre, - Bruk av jordfysiske målinger for å beskrive jorda som vokseplass for planter.
Læringsaktiviteter:
I øvelsene skal studentene gi en skriftlig beskrivelsene av øvelsene inkludert en tolking/fremstilling av resultatene.
Læringsstøtte:
Læreren ertilgjenglig på sitt kontor.
Pensum:
Børresen, T. 1997. felt- og laboratorieøvelser, JF221 + enkelte notater. Støttelitteratur: Hillel, D 2004. Introduction to environmental soil physics.
Forutsatte forkunnskaper:
MATH100 Matematikk, JORD101 Jordlære.
Obligatorisk aktivitet:
Det er obligatorisk å delta på øvelsene.
Vurderingsordning:

Øvelsesarbeid og øvelsesjournal (gruppearbeid 2-4 studenter) utgjør 50% og muntlig eksamen ved emnets slutt utgjør 50%. Begge eksamensdeler må være bestått.

Sensor:

Sensor på muntlig eksamen. Sensor involveres i planlegging, gjennomføring og revidering (evaluering) av emnet.Merknader:
Emnet blir ikke gitt høsten 2014.
Normert arbeidsmengde:
Totalt 150 timer. Øvelser 36 timer. Egeninnsats 114 timer.
Opptakskrav:

Realfag

Overlapp:
JORD221 får en reduksjon på 2 studiepoeng mot JORD230
Undervisningstid:
Øvelser: 52 timer.
Eksamensdetaljer: :