Course code JORD101

Emneansvarlige: Line Tau Strand
Medvirkende: Mathieu Andre Maurice Lamande, Trond Børresen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Forelesninger: Jord som del av økosystemet. Jordas bestanddeler. Organisk materiale i jord. Jordøkologi. Vann i jord. Jordkjemi. Plantenæringsstoffenes forekomst og reaksjon i jord. Jordsmonndannelse. Øvelser: Jordart og jordsmonndannelse samt beregninger knyttet til fysiske og kjemiske jordegenskaper.
Læringsutbytte:
Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper om: Oppbygging og omdanning av mineralmateriale og organisk materiale i jord, jordkolloidenes egenskaper og betydning for ionebytte i jord, faktorer av betydning for jordas vannbalanse, luftutveksling og temperatur, viktige næringsstoffsykluser i jord og forstå hvilke faktorer/prosesser som styrer jordsmonndannelse. Forstå at vårt jordsmonn er en begrenset ressurs og at en bærekraftig utvikling forutsetter en riktig bruk av denne ressurs.
Læringsaktiviteter:
Forelesningen brukes til en gjennomgang av de viktigste prosesser/faktorer innen de ulike temaene. Øvelsene benyttes til å gi studentene en praktisk innføring i jordartsbestemmelse og enkle profilbeskrivelser av utvalgte jordsmonntyper samt enkle beregninger knyttet til fysiske og kjemiske jord egenskaper. Temaene gjennomgåes på forelesning uken før feltøvelsene.
Pensum:

Vurderes årlig. De siste årene har følgende litterature blitt brukt:

Brady, N.C & R.R. Weil 2010/2013. 3th edition.  Elements of the Nature and Properties of Soils.          PEARSON, Prentice Hall. (ISBN 0-13-501433-6)

Forutsatte forkunnskaper:
KJM100.
Anbefalte forkunnskaper:
GEO100.
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse/ og innlevering av øvelsene.
Vurderingsordning:
Slutteksamen (3 timer) teller 2/3. Midtveiseksamen - 1 stk - teller 1/3. Det vil bli gitt to muligheter til å ta midteksamen.
Sensor:
Sensor vil bli involvert i planlegging, revidering (evaluering) av emnet, samt godkjenner ekamensspørsmål.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Totalt 150 timer. Forelesninger 48 timer. Øvelser 9 timer. Egeninnsats 93 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
JORD101 reduseres med 3 stp mot JORD160.
Undervisningstid:
Forelesninger: 48 timer. Øvelser: 4 timer pr studentgruppe (2 timer pr uke i 2 uker).
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått