Detaljer om emnet JORD101

JORD101 Jordlære

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2014 .

Emneansvarlige: Line Tau Strand
Medvirkende: Trond Børresen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for miljøvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
Forelesninger: Jord som del av økosystemet. Jordas bestanddeler. Organisk materiale i jord. Jordøkologi. Vann i jord. Jordkjemi. Plantenæringsstoffenes forekomst og reaksjon i jord. Jordsmonndannelse. Øvelser: Jordart og jordsmonndannelse.
Læringsutbytte:
Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper om: Oppbygging og omdanning av mineralmateriale og organisk materiale i jord, jordkolloidenes egenskaper og betydning for ionebytte i jord, faktorer av betydning for jordas vannbalanse, luftutveksling og temperatur, viktige næringsstoffsykluser i jord og forstå hvilke faktorer/prosesser som styrer jordsmonndannelse. Forstå at vårt jordsmonn er en begrenset ressurs og at en bærekraftig utvikling forutsetter en riktig bruk av denne ressurs.
Læringsaktiviteter:
Forelesningen brukes til en gjennomgang av de viktigste prosesser/faktorer innen de ulike temaene. Øvelsene benyttes til å gi studentene en praktisk innføring i jordartsbestemmelse og enkle profilbeskrivelser av utvalgte jordsmonntyper. Temaene gjennomgåes på forelesning uken før feltøvelsene.
Læringsstøtte:
Nettbasert via Fronter.
Pensum:
Vurderes årlig
Forutsatte forkunnskaper:
KJM100.
Anbefalte forkunnskaper:
GEO100.
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse/ og innleveringa av øvelsene.
Vurderingsordning:
Slutteksamen (3 timer) teller 2/3. Langsgående eksamen - 1 stk - teller 1/3. Det vil bli gitt to muligheter til å ta midteksamen.
Sensor:
Sensor vil bli involvert i planlegging, revidering (evaluering) av emnet, samt godkjenner ekamensspørsmål.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Totalt 150 timer. Forelesninger 48 timer. Øvelser 9 timer. Egeninnsats 93 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
JORD101 reduseres med 3 stp mot JORD160.
Undervisningstid:
Forelesninger: 48 timer. Øvelser: 4 timer pr studentgruppe (2 timer pr uke i 2 uker).
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått