Course code INN410

INN410 Industrieller rettigheter (PhD-kurs)

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Joachim Scholderer
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokken. Emnet har undervisning i januarblokken.og vurdering i vårparallelen.
Første gang: Studieår 2017-2018
Siste gang: 2021V
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Vellykket kommersialisering av FoU er livsnerven i en kunnskapsbasert økonomi. Industrielle rettigheter spiller en nøkkelrolle i dette, slik at innovatører kan beskytte den kommersielle verdien av deres FoU og forsvare den mot misbruk. Kurset vil bestå av seks deler:

 • Industrielle rettigheters rolle i innovasjonsprosessen (verdien av egen forskning, rollen til universitetet og TTO, risikokapital),
 • Introduksjon til industrielle rettigheter (patenter, varemerker, design, opphavsrett) og relevant nærliggende lovgivning (handelshemmeligheter),
 • Patentsystemet (patenterbarhetskrav, patenteringsprosessen, patentkrenkelse og rettssaker, vedlikehold, jurisdiksjoner og avgifter),
 • IP-analyseverktøy (EPOs og USPTOs søkeverktøy, verdivurdering),
 • IP-ledelse og strategi (salgs- og lisensieringsstrategier, tilpassing av IP beskyttelsen til overordnet forretningsstrategi og konkurransestrategi),
 • Hot topics (IP og innovasjonssamarbeid, IP og datavitenskap, IP og bioteknologi).

Et viktig mål for kurset er å oppmuntre deltakerne til å tenke på kommersialiseringspotensialet til egen forskning (eller FoU-prosjekter de er tilknyttet). Prosjektoppgaven bør fortrinnsvis fokusere på potensielle resultater av deltakerens egen forskning, evaluere muligheter for IP-beskyttelse og utvikle en IP-strategi.

Læringsutbytte:

Kunnskaper:

 • Kjenne til funksjonene til ulike IP-rettigheter og kunne skille dem fra hverandre,
 • Forstå kravene og prosessene som er involvert i patentering av en teknisk løsning,
 • Vite hvordan IP skal forsvares mot misbruk,
 • Kjenne til styrkene og svakhetene til ulike IP-strategier.

Ferdigheter:

 • Kunne foreta en patenterbarhetsvurdering av en teknisk løsning,
 • Kunne bruke IP-søkeverktøy for å identifisere kjente teknikker og alternative løsninger,
 • Kunne bruke IP-verdsettelsesverktøy for å estimere verdien av immaterielle eiendeler,
 • Kunne gjennomføre en vurdering av ulike IP-strategier og velge mellom dem,
 • Kunne implementere en valgt IP-strategi og formulere en detaljert handlingsplan.

Generell kompetanse:

 • Generell kompetanse til å arbeide i tverrfaglige og tverrfunksjonelle grupper,
 • Generell kompetanse til a vurdere det kommersielle potensialet i FoU-resultater.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gjesteforelesninger av juridiske eksperter og innovatører, juridiske casestudier, flipped-classroom-aktiviteter, IP-analyseøvelser.
Læringsstøtte:
Canvas, flipped-classroom-aktiviteter, veiledning av prosjektgrupper.
Pensum:
Pensum opplyses på kursets Canvas-side i begynnelsen av semesteret.
Obligatorisk aktivitet:
Oppmøte er obligatorisk. Deltakerne må være tilstede i minst 85% av forelesningene. 
Vurderingsordning:
Mappeeksamen, bestående av en prosjektoppgave (vekt: 100%).
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
Emnet blir undervist på engelsk. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet.
Normert arbeidsmengde:
150 timer. Dette er et veldig arbeidsintensivt emne. 
Undervisningstid:
Åtte forelesningstimer per uke (2.-4. uke i januar). I tillegg intensivt casearbeid.
Eksamensdetaljer: :